Dữ liệu đề tài

B91.24.30

Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Địa lý kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Đỗ Thị Minh Đức

BTS

Đánh giá các yếu tố tự nhiên hệ đầm phá Thừa Thiên Huế ảnh hưởng đến sản xuất thuỷ sản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Tin, Lê Năm, Trần Văn Thắng

B94.26.18

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Và Một Số Đặc Điểm Sinh Thái Của Lưỡng Thê Và Bò Sát Ở Vùng Phía Nam Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

B2001.09.06

Quan Hệ Giữa Thái Lan-lào-campuchia -việt Nam Từ 1778 - 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B91.28.02

Vận Dụng Quan Điểm Mác Lênin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Giảng Dạy Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hồng Việt

B2005-09-02

Nửa Môđun Đơn Và Ứng Dụng Trong Nửa Vành

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B2001-09-15

Đối Đồng Điều Của Nửa Module Và Một Vài Vấn Đề Trong Đại Số, Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B92-28-08

Đồng Điều Và Đồng Luân Của Nhóm Và Vị Nhóm Hữu Hạn. 1.4.1. Các Cấu Trúc Đại Số: Nhóm, Vành, Module, Đại Số Và Các Phạm Trù Liên Quan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B2004- 09- 16

Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Và Vấn Đề Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B2001- 09- 07

Định Hướng Tổ Chức Các Điểm Dân Cư Phục Vụ Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Khu Vực Hành Lang Đường Hồ Chí Minh Thuộc Địa Phận Tỉnh Thừa Thiên Huế Đến Năm 2020

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng

B2003-09-02

Quan Hệ Mỹ - Nhật Giai Đọan 1975 - 1997

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Minh Hoa

B2000-09-05

Quan Hệ Trung Quốc-nhật Bản Giai Đoạn 1975-2000

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Minh Hoa