Dữ liệu đề tài

B96.09.05

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm đánh giá kiến thức học sinh trong dạy học địa lí trung học chuyên ban

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Dược, Nguyễn Hữu Hy, Nguyễn Kim Hồng

BTNT 151

Xác lập cơ sở khoa học phục vụ việc định canh - định cư dân thủy diện đầm phá Thừa Thiên Huế thời kỳ 1995 - 2000

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Năm, Lê Văn Tin, Nguyễn Khoa Lạnh, Nguyễn Thị Vinh Hạnh

B91.24.30

Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Địa lý kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức, Đỗ Thị Minh Đức

BTS

Đánh giá các yếu tố tự nhiên hệ đầm phá Thừa Thiên Huế ảnh hưởng đến sản xuất thuỷ sản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Lê Văn Tin, Lê Năm, Trần Văn Thắng

B94.26.18

Nghiên Cứu Thành Phần Loài Và Một Số Đặc Điểm Sinh Thái Của Lưỡng Thê Và Bò Sát Ở Vùng Phía Nam Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

B

Nghiên cứu một số phản ứng thiên văn hạt nhân và phản ứng trên các hạt nhân siêu nặng sử dụng mô hình mật độ mức hạt nhân vi mô

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Lê (Chủ nhiệm), Phạm Hương Thảo, Lê Thị Thu Phương, Dương Thị Diễm My, Lê Tấn Phúc, Phạm Thị Ánh, Nguyễn Phạm Yến Nhi

B2001.09.06

Quan Hệ Giữa Thái Lan-lào-campuchia -việt Nam Từ 1778 - 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Chương

B91.28.02

Vận Dụng Quan Điểm Mác Lênin Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh Vào Giảng Dạy Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hồng Việt

B2005-09-02

Nửa Môđun Đơn Và Ứng Dụng Trong Nửa Vành

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B2001-09-15

Đối Đồng Điều Của Nửa Module Và Một Vài Vấn Đề Trong Đại Số, Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B92-28-08

Đồng Điều Và Đồng Luân Của Nhóm Và Vị Nhóm Hữu Hạn. 1.4.1. Các Cấu Trúc Đại Số: Nhóm, Vành, Module, Đại Số Và Các Phạm Trù Liên Quan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến

B2004- 09- 16

Thực Trạng Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Và Vấn Đề Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Công Nghiệp Ở Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tưởng