Dữ liệu đề tài

B2002.23.05 - DAMT

Nghiên cứu và xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu, hướng dẫn giảng dạy và học tập, tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên trung học về giáo dục bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Phạm Xuân Hậu

B2001-09-09

Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan về các học phần ngữ pháp thực hành tiếng Nga dành cho sinh viên chuyên ngữ Nga văn

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Lan (Chủ nhiệm), Trần Văn Phước, Nguyễn Tú Hào, Nguyễn Tú Hào

BT2001-100-NV-NN

Sổ tay từ vựng tiếng Hán chuyên ngành

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê thanh binh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Linh Tú, Võ Thị Mai Hoa

B2001- 09 -16

Công thức kiểu Hopf của nghiệm suy rộng của bài toán Cauchy đối với phương trình Hamilton-Jacobi.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng

B2001. 09. 01

Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Trường Đại học Sư phạm Huế trong tình hình hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh

B2001-09-22

Nghiên cứu thiết kế các bài học sinh học bậc trung học phổ thông theo hướng dạy học giải quyết vấn đề.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phan Đức Duy, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Hữu Bổng

B2001-09-21

Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thăm dò hoạt tính sinh học một số phức chất của Platin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

B2001.09.57

Xây Dựng Mạng Lưới Các Trường Thực Hành Sư Phạm Phục Vụ Công Tác Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm (KTSP, TTSP) Cho Sinh Viên Trường Đại Học Sư Phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Đắc Chứng

B2001-09-17

Mô Tả Cấu Trúc Và Xây Dựng Biểu Diễn Của Một Số Nhóm Lie Và Không Gian Đối Xứng Nửa Đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Đỗ Ngọc Diệp, Trần Vui, Nguyễn Văn Tửu

B2000.09.53

Điều chế xúc tác Bent – kim loại từ Bentonit Thuận Hải dùng làm xác tác trong một số phản ứng tổng hợp hữu cơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Bình

B97.64.01, 2000

Bồi dưỡng kiến thức Lý luận văn học cho học sinh THPT qua giảng dạy môn Văn học nước ngoài

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hoàng