Dữ liệu đề tài

B2024-TDV-09

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến sự sinh trưởng và phát triển của một số loài cây dược liệu và đề xuất các giải pháp phát triển chúng dưới tán rừng tự nhiên đang phục hồi sau khai thác ở các tỉnh phía Bắc nước ta

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Vượng (Chủ nhiệm), Đào Thị Minh Châu, Chu Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Thị Nghiêm, Nguyễn Anh Dũng, Thái Thị Huyền, Nguyễn Thị Bình, Đinh Thị Xuyến Trinh

VB.Đ1.11/24

Thành lập bản đồ hiện trạng phân bố san hô vùng nước nông ven bờ dựa trên thuật toán trí tuệ nhân tạo (học máy) kết hợp công nghệ viễn thám và GIS

Lĩnh vực: Viễn thám, Hệ sinh thái và đánh giá nguồn lợi thuỷ sản, Quản lý và khai thác thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Trịnh Đức Hiệu (Chủ nhiệm), Hà Nam Thắng

QT-DA

东坡文化在越南的传播与接受研究

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Văn Luân

B2021-HQG-02

Nghiên cứu đề xuất mô hình giáo dục phòng ngừa thiên tai cho học sinh trung học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Vũ Đình Bảy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hiển

DP-DT

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Tô Minh Tân, Trương Chí Hiếu, Mai Chiếm Tuyến, Trần Đức Trí

601.01-2021.02 (NAFOSTED)

Du lịch Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1945

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga

QS.22.03

Xây dựng bộ công cụ đánh giá kỹ năng xã hội của trẻ 5 - 6 tuổi

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Thiều Dạ Hương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thiều Tuấn Long

QT-DA

Tourism Value Chain Governance for Sustainability: A Cross-Country Comparative Study

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Hoàng Trọng Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung

CS-DT

Thiết kế hoạt động giáo dục STEAM dựa trên vui chơi cho trẻ mẫu giáo

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Mạnh Tuấn (Chủ nhiệm), Bùi Thị Lâm, Trần Thị Thắm, Trần Thị Kim Liên, Đặng Út Phượng, Trần Viết Nhi, Mai Huyền Anh, Nguyễn Thị Hoàng Vi, Vũ Kiều Anh, Nguyễn Thị Kiều Trang

B

Ứng dụng công nghệ viễn thám và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu xói lở sông Hàm Luông: hiện trạng, nguyên nhân, dự báo và giải pháp

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN, Thuỷ văn; Tài nguyên nước, Viễn thám, Quản lý và khai thác thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Đoàn Văn Bình (Chủ nhiệm), Hà Nam Thắng, Nguyễn Tấn Hưng, Đỗ Xuân Hồng

NN-DT 71/22

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng khu hệ chim và đề xuất giải pháp quản lý, bảo tồn các loài chim ở vùng Đầm phá ven biển miền Trung Việt Nam.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Võ Đình Ba, Lương Quang Đốc, Hồ Thắng (Chủ nhiệm), Lê Nguyễn Thới Trung, Lê Thị Thu Hiền, Phạm Gia Tùng, Nguyễn Thanh Lương, Hồ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Ngọc Hòa

18KK0344

Nghiên cứu thực trạng thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng đến đa dạng hóa thu nhập của cộng đồng dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn
Người tham gia: Lê Văn Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Hùng Cường