Dữ liệu đề tài

DP-DTTHH.2016-KC.03

Phân lập và nghiên cứu ứng dụng các chủng vi khuẩn phân hủy dioxin ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh, Kazuhide Kimbara, Trần Vũ Ngọc Thi, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Trần Mễ Khuê, Vũ Đức Hoàng, Nguyễn Hoàng Tuệ

B2016-GEN

Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) phục vụ đào tạo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Hà Thanh, Trần Minh Đức, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi

NN-NCCB105.08-2014.31

Xác lập cơ sở khoa học và đánh giá khả năng tái sử dụng tro bay từ một số nhà máy nhiệt điện đốt than trong cải tạo đất cát ven biển miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thiện (Chủ nhiệm), Ngô Thị Tường Châu, Phạm Thị Ngọc Lan

B96-07-11

Điều Tra Hệ Vi Sinh Vật Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế (1995-1996)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy,, Hoàng Thị Kim Hồng

B2015-15-08-GEN

Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen cây Bách bệnh (Eurycoma longifolia Jack) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lộc, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Ngọc Lương, Trần Minh Đức, Nguyễn Việt Thắng, Văn Thị Yến, Nguyễn Hợi, Phạm Thị Ngọc Lan (Chủ nhiệm)

Bcấp bộ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme nattokinase tái tổ hợp ứng dụng trong công nghệ thực phẩm và dược phẩm

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

NN-NCCB105.08.2014.31

Xác lập cơ sở khoa học và đánh giá khả năng tái sử dụng tro bay từ một số nhà máy nhiệt điện đốt than trongcải tạo đất cát ven biển miền Trung Việt Nam.

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

NN-NCCB106-NN.04-2014.53

Nghiên cứu vi sinh vật ưa nhiệt và enzyme của chúng nhằm tái sử dụng hiệu quả bùn thải sản xuất phân bón hữu cơ chất lượng cao

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thị Tường Châu (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Ngân Hà, Lê Văn Thiện, Lê Thị Hà Thanh, Nguyễn Xuân Huân

DP-DTQT-2012

Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Phú, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Minh Trí, Hoàng Đình Trung

B2008-DHH01-60

Nghiên cứu tạo chế phẩm lân sinh học và đánh giá tác dụng của chế phẩm đến một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của cây trồng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

630305

Nghiên Cứu Sự Phân Bố Và Khả Năng Chuyển Hóa Một Số Chất Hữu Cơ Và Vô Cơ Của Khu Hệ Vi Sinh Vật Ở Vùng Đầm Phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế (2005-2006)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan