Dữ liệu đề tài

DHH 2016-07-27

Ứng dụng nghiên cứu diễn ngôn vào giảng dạy ngôn ngữ thuộc chương trình đại học và sau đại học

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung (Chủ nhiệm), Trương Thị Thái Thanh

DHH2012-07-06

Nghiên cứu thử nghiệm khóa học tiếng Anh công sở theo nhu cầu của người học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung, Cái Ngọc Duy Anh

B2009-DHH 07-17

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu sử dụng tiếng Anh tại các công sở của tỉnh Thừa Thiên Huế và giải pháp cho việc đào tạo tiếng Anh tại Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung, Cái Ngọc Duy Anh

B2007-DHH 07-08

Các vấn đề văn hoá trong dạy và học các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh cho sinh viên tiếng Anh chuyên ngữ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hoa (Chủ nhiệm), Đỗ Thị Xuân Dung