Dữ liệu đề tài

CS-DT: DHL2020-CNTY-07

Hiệu quả nuôi gà đẻ trứng Ai Cập trong điều kiện chăn nuôi nông hộ ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI, Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Sáng Tạo (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng

QT-DA2017

Effect of femented cassava pulp and cassava foliage on the fattening buffalo at small household scale in central Vietnam

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng, Trần Sáng Tạo

DHH2016-02-75

Đánh giá thực trạng và hiệu quả chăn nuôi trâu trong nông hộ ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Hải (Chủ nhiệm), Đàm Văn Tiện, Trần Thị Thu Hồng, Nguyễn Hải Quân, Phan Thị Hằng, Dương Ngọc Phước, Nguyễn Xuân Bả, Trần Sáng Tạo

CS-DT2014

Hiệu quả của việc bổ sung phytase vào khẩu phần thức ăn gà có tỷ lệ cám gạo khác nhau đến sinh trưởng của gà thịt

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo (Chủ nhiệm), Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng

DP-DTNA-A1/03/2010/ACP

"Chăn nuôi gà bằng thức ăn sạch: Giun quế và ngũ cốc không qua chế biến"

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Bả (Chủ nhiệm), Trần Sáng Tạo, Trần Thanh Hải

BHĐNC

Nghiên cứu phương thức nuôi bò thích hợp nhằm nâng cao thu nhập cho người dân miền núi vùng Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo, Trần Quang Sáu, Nguyễn Hải Quân; Lê Thái; Hồ Đăng; Nguyễn Văn Phương

B2001-08-10

Nghiên cứu bảo tồn và nâng cao năng suất gà thả vườn nuôi tại miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo

CS-DTCs

Hiệu quả của việc sử dụng đầu tôm làm nguồn protein để nuôi gà thả vườn tại nông hộ ở tỉnh TT-Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo

NN-DAKHCN 08-13

Nghiên cứu mức năng lượng và protein trong khẩu phần cho một số giống gà thả vườn nuôi tại khu vực miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo