Dữ liệu đề tài

CS-DT

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM NUÔI SINH KHỐI ARTEMIA BẰNG BIOFLOC TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN NUÔI KHÁC NHAU

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ thuỷ sản khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Trần Thị Thu Huyền (Chủ nhiệm), Lê Minh Tuệ ( Cố vấn KH), Tôn Nữ Cảm Vân, Cao Thị Huê

DHL 2022-TS-10

THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CANXI VÀO THỨC ĂN TRONG ƯƠNG GIỐNG ỐC BƯƠU ĐEN (Pila polita)

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Minh Tuệ (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy

CS-DT :58/HĐ-ĐHNL-KHCN

Nghiên cứu ảnh hưởng tỷ lệ pha loãng chất bảo quản trong việc lưu giữ tinh trùng cá Nâu Scatophagus argus) tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Minh Tuệ (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Hà Thị Huệ

164/HĐ-ĐHNL-KHCN

Thử nghiệm nuôi sinh khối Copepoda phân lập từ ao nuôi tôm tại Thuận An

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Lê Minh Tuệ (Chủ nhiệm), Nguyễn Phi Nam, Trần Thị Thu Sương

CS-DT

NGHIÊN CỨU SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ THIA THO (Trichogaster pectoralis) TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Di truyền học và nhân giống thuỷ sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Nguyễn Phi Nam (Chủ nhiệm), Lê Minh Tuệ, Phạm Thị Phương Lan