Dữ liệu đề tài

DP-DT

Ứng dụng công nghệ địa không gian và trí tuệ nhân tạo để quản lý nông nghiệp phục vụ cho định hướng phát triển nông nghiệp 4.0, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Hà Văn Hành, Lê Văn Tường Lân, Võ Việt Dũng, Đoàn Thị Hồng Phước, Lê Duy Đạt, Đoàn Ngọc Nguyên Phong, Nguyễn Phước Gia Huy

DP-DT

Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Phú Yên

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Ngô Tự Do, Hoàng Hoa Thám, Đỗ Thị Việt Hương, Lê Duy Đạt, Nguyễn Hải Phong, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Lê Đình Thuận, Hà Văn Hành

KC.01.26/16-20

Nghiên cứu, xây dựng nền tảng hạ tầng dữ liệu không gian (SDI), phục vụ quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị - Ứng dụng thí điểm tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Lê Vĩnh Chiến (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tuấn, , và nnk

DHH2018-01-121

Đánh giá kinh tế sinh thái đất sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Trần Thị Hường, Thái Nhật Trường, Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Quang Việt

DTQG

Tổ chức lãnh thổ du lịch, mô hình và giải pháp phát triển du lịch bền vững khu vực ven biển và biển đảo Việt Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
Người tham gia: Trương Quang Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Tuấn, và nnk

DP-DTHT_RNM

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng rừng ngập mặn Hà Tĩnh và xây dựng quy hoạch chi tiết về phục hồi, mở rộng RNM, công viên bảo tồn RNM lưu vực sông Rào Cái

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Tôn Thất Pháp, Lương Quang Đốc, Huỳnh Thị Ánh Phương

QT-DAVLIR-IUC HUE

Preservation of coastal ecosystems and natural resources under the effect of development activities

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Hợp (Chủ nhiệm), Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, Hoàng Thái Long, Nguyễn Quang Tuấn

QT-DA2012-2014

Research Project on Application of Participatory WebGIS to "Spatial visualization of community problems" in Rural Vietnam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn, Nagasawa Ryota, Yoshinari Kimura, Nguyễn Kim Lợi, Đỗ Thị Việt Hương

DP-DTBDKHQN2012

Đánh giá và thực hiện trồng phục hồi các khu rừng ngập mặn ven biển tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lương Quang Đốc (Chủ nhiệm), Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Quang Tuấn, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Lương Tú