Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISNN 1013 - 4328

Sinh kế của ngư dân các tỉnh miền Trung sau sự cố môi trường biển

Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Dương Ngọc Phước, Nguyễn Viết Tuân, Trương Văn Tuyển

2588-1191

Đánh giá mức độ phục hồi sinh kế của ngư dân sau ảnh hưởng của sự cố formosa tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Nguyễn Tiến Dũng, Dương Ngọc Phước

Quản lý và phục hồi rừng ngập mặn ở đầm Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Diễn đàn của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Ngọc Truyền

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh xây dựng Nông thôn mới ở các xã miền núi

Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật - Diễn đàn của Liên Hiệp Các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Ngọc Truyền, Trần Cao Úy, Nguyễn Thiện Tâm

Kết quả nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Hà Tĩnh tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Minh Quang, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Ngọc Truyền, Trịnh Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa

Nghiên cứu sự thích nghi với suy giảm tài nguyên thủy sản đối với nghề cá ở phá Tam Giang

Diễn đàn của liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Dương Ngọc Phước, Hồ Thành

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến thu nhập của nông hộ vùng ven biển Thừa Thiên Huế.

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Nguyễn Viết Tuân, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Cao Úy, Đinh Thị Kim Oanh