Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Quản lý và phục hồi rừng ngập mặn ở đầm Lăng Cô, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Diễn đàn của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Ngọc Truyền

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh xây dựng Nông thôn mới ở các xã miền núi

Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật - Diễn đàn của Liên Hiệp Các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Dương Ngọc Phước (Chính), Nguyễn Ngọc Truyền, Trần Cao Úy, Nguyễn Thiện Tâm

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến thu nhập của nông hộ vùng ven biển Thừa Thiên Huế.

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Nguyễn Viết Tuân, Hoàng Dũng Hà, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Cao Úy, Đinh Thị Kim Oanh

Nghiên cứu sự thích nghi với suy giảm tài nguyên thủy sản đối với nghề cá ở phá Tam Giang

Diễn đàn của liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Dương Ngọc Phước, Hồ Thành

Kết quả nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Vĩnh Linh tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014 - 2015, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Minh Quang, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Ngọc Truyền, Trịnh Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa

Kết quả nghiên cứu phục tráng giống khoai sọ Hà Tĩnh tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tỉnh

Tuyển tập kết quả nghiên cứu khoa học cây trồng 2014-2015, 2015
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Lệ (Chính), Trần Minh Quang, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Ngọc Truyền, Trịnh Thị Thanh Hương, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Hữu Hòa