Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ISSN 0866-7144

Nghiên cứu điều chế MgO kích thước nanomet từ quặng secpentin và axit HCl

Tạp chí Hóa học, 2020
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU YFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL VÀ ỨNG DỤNG

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2019
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO ĐỒNG VÀ ỨNG DỤNG

Kỷ Yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2018, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO ZnO PHA TẠP La BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2018
Lĩnh vực: Hoá vô cơ và hạt nhân
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU PrFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL–GEL VÀ ỨNG DỤNG

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP Al2O3 PHA TẠP Cr(III) BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO BẠC TỪ DUNG DỊCH AgNO3 VỚI DỊCH CHIẾT VỎ TRÁI CHUỐI HỘT

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP NANO ZnO PHA TẠP Co BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL-GEL

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2018
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính)

ISSN 1859-4069

Nghiên cứu hấp phụ Cr(VI) trong dung dịch nước bằng chất xúc tác thải FCC từ nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Thị Loan

ISSN 1859-4069

Nghiên cứu tổng hợp nano bạc từ nitrat bạc bằng dịch chiết lá chè truồi

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Ngô Xuân Trí

ISSN 1859-4069

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU LaFeO3 BẰNG PHƯƠNG PHÁP SOL – GEL

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Thị Thương

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu spinel phát quang pha tạp Eu

Tạp chí Hoá học và ứng dụng, 2017
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Võ Văn Tân (Chính), Hoàng Kim Huy