Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Chứng nhận giải nhì Giải thưởng Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2017

2017
Đơn vị tặng thưởng : 2344/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 10/10/2017
Nội dung giải thưởng: Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi - Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu - Đồng tác giả
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

BẰNG KHEN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

2017
Đơn vị tặng thưởng : Thủ tướng chính phủ nước Cọng hòa xã hội chủ nghiã Việt nam
Nội dung giải thưởng: Thành tích trong công tác năm học từ 2011-2016
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Giải thưởng Cố đô lần thứ 3

2017
Đơn vị tặng thưởng : Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Nhất
Tác giả: Nguyễn Vũ Quốc Huy (Chính), Cao Ngọc Thành (Chính)

Giải Nhì Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC)

2017
Đơn vị tặng thưởng : Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để tăng hiệu quả của cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Tác giả: Hoàng Thị Thái Hòa (Chính)

Best paper award

2017
Đơn vị tặng thưởng : Journal of Global Scholars of Marketing Science
Nội dung giải thưởng:
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực, Hồ Khánh Ngọc Bích

Thầy thuốc ưu tú

2017
Đơn vị tặng thưởng : Chủ tịch nước Cọng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung giải thưởng: Quyết định số 367QĐ-CTN ngày 24 tháng 2 năm 2017. Vào sổ vàng số: 518 Của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng.
Tác giả: Nguyễn Thị Tân (Chính)

Bằng Khen đoạt giải khuyến khích giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : 1038/QĐ-LHHVN Chủ tich Hội Đồng Trung Ương Trưởng Ban tổ chức hội thi ngày 28/12/2016
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn streptomyces, nấm trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2016, Đạt Giả ba

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu đặc tính CAM (Crasssulacean acid metabolism) cây Nha đam in vitro và cải tiến quy trình sản xuất giống cây Nha đam in vitro (Aloe Barbadensis Miller) ở Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Thị Bích Phượng, Đặng Thanh Long

Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Đinh Thị Hồng Vân, Trương Thanh Thúy

Khuyến khích tài năng năm 2016 - Bằng khen của Giám đốc Đại học Huế.

2016
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thành tích: “Bảo vệ Luận án Tiến sĩ trước 30 tuổi” theo quyết định số 1495/QĐ - ĐHH, ngày 16/11/2016.
Tác giả: Phan Thị Anh Thư (Chính)

Chứng nhận giải ba Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : 2754/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 07/11/2016
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn streptomyces, nấm trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Khuyến khích
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương (Chính)