Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII-năm 2016, Đạt Giả ba

2016
Đơn vị tặng thưởng : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu đặc tính CAM (Crasssulacean acid metabolism) cây Nha đam in vitro và cải tiến quy trình sản xuất giống cây Nha đam in vitro (Aloe Barbadensis Miller) ở Thừa Thiên Huế.
Tác giả: Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Trương Thị Bích Phượng, Đặng Thanh Long

Sáng tạo Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công Nghệ Tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải 3
Tác giả: Nguyễn Phước Cát Tường (Chính), Đinh Thị Hồng Vân, Trương Thanh Thúy

Khuyến khích tài năng năm 2016 - Bằng khen của Giám đốc Đại học Huế.

2016
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Thành tích: “Bảo vệ Luận án Tiến sĩ trước 30 tuổi” theo quyết định số 1495/QĐ - ĐHH, ngày 16/11/2016.
Tác giả: Phan Thị Anh Thư (Chính)

Chứng nhận giải ba Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII năm 2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : 2754/QĐ-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 07/11/2016
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu sản xuất, sử dụng chế phẩm sinh học từ xạ khuẩn streptomyces, nấm trichoderma để phòng chống bệnh thán thư, héo xanh trên cây ớt (Capsium frutescens) tại khu vực Nam Trung Bộ
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII

2016
Đơn vị tặng thưởng : Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Khuyến khích
Tác giả: Trần Thị Xuân Phương (Chính)

Bằng khen Chủ Tịch tỉnh Thừa Thiên Huế

2016
Đơn vị tặng thưởng : QĐ1523/QĐ-UBND ngày 04/07/2016 Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Giấy khen bài báo tốt nhất công bố trên Tap chí Quốc tế có uy tín số 3/2016

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hội đồng biên tập Tạp chí Quốc tế Communication and Media Studies, India
Nội dung giải thưởng: Bài báo tốt nhất công bố trên Tap chí Quốc tế có uy tín
Tác giả: Hoàng Thị Huế (Chính)

Giải Nhất

2016
Đơn vị tặng thưởng : BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Hội nghị Khoa học tuổi trẻ toàn quốc các trường đại học, cao đẳng Y Dược lần thứ 18
Tác giả: Hồ Việt Đức

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

2016
Đơn vị tặng thưởng : Hà Nội
Nội dung giải thưởng: Số 1168/QĐ-BGĐT, ngày 11/4/2016 của Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ
Tác giả: Lê Khắc Phúc (Chính)

Bằng Lao động sáng tạo của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

2016
Đơn vị tặng thưởng : 692/QĐ-TLĐ ngày 24/03/2016 Chủ tịch Ban chấp hành Trung Ương
Nội dung giải thưởng: Giải ba Hội thi sáng tạo toàn quốc
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)

Bằng khen Hội thi sáng tạo Khoa học tỉnh Quảng Trị (Giải nhất)

2015
Đơn vị tặng thưởng : 172/QĐ-BTC ngày 31/12/2015 Chủ tịch Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ Thuật Quảng Trị
Nội dung giải thưởng: Chế phẩm và phân hữu cơ vi sinh Bokashi - Trichoderma phòng trừ tuyến trùng hại hồ tiêu - Đồng tác giả
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường

Bằng khen Hội thi sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (Giải ba)

2015
Đơn vị tặng thưởng : 985/QĐ-LHHVN ngày 31/12/2015 Chủ tịch Trưởng Ban tổ chức hội thi
Nội dung giải thưởng: Kỹ thuật bẫy và theo dõi nguồn bệnh Phytophthora gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở trong đất - Tác giả chủ trì
Tác giả: Nguyễn Vĩnh Trường (Chính)