Dữ liệu bài báo khoa học

Một số dấu tích văn hóa Chăm pa ở Trung Sơn (Vĩnh Linh - Quảng Trị)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1991
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Một số dấu tích văn hóa Chăm pa ở Trung Sơn (Vình Linh - Quảng Trị)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1991
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Mấy nét đặc trưng tiểu thuyết ở Nam Bộ những năm đầu thế kỷ XX

Tập san Khoa hoc, 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Dụng

Giải trình một nghi án văn học

Tạp chí Giáo dục, 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng

Giá trị biểu trưng của các vật thể nhân tạo trong ca dao cổ truyền Việt Nam

1991
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn

Nghiên cứu chế tạo gốm varistor SiC và ZnO pha tạp Mn, Bi.

Thông tin khoa học số 7, ĐHTH Huế, 1991, 1991
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương, Trần Văn Hoàn, Võ Duy Dần.

Quan Hệ Và Phương Thức Buôn Bán Giữa Hội An Và Trong Nước

Hội Thảo Quốc Tế Về Đô Thị Cổ Hội An, Đà Nẵng, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Humoral Factors and Surface Markers in the T-Cell Colony Formation in RA Patients

Clinical Rheumatology, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Đình Chiến

An algorithm for finding a solution to the inclusion 0 ∈ F(x)

Journal of Optimization Theory and Applications, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng

Global minimization of concave function over a discrete set

AMSE Review, AMSE Press, Paris, 1990
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vũ Tiến

Hội Thảo Về Điều Tra Cơ Bản Khu Vực Bình Trị Thiên, Huế

Khả Năng Ứng Dụng Thạch Anh Tự Nhiên Ở Khu Vực Bình Trị Thiên, 1990
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần