Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-0004

HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ THEO HỢP ĐỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở XÃ PHÚ LƯƠNG

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (tên cũ: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Thành (Chính), Lê Văn Nam, Nguyễn Viết Tuân, Cao Thị Thuyết, Nguyễn Xuân Cảnh, Lê Việt Linh, Nguyễn Thiện Tâm
Liên kết: http://tapchi.vnua.edu.vn/wp-content/uploads/2020/08/tap-chi-so-8.1.2.pdf

ISSN 1859-4581

Ảnh hưởng, ứng phó và kết quả phục hồi sinh kế của ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tỉnh Thừa Thiên - Huế sau sự cố môi trường biển (Formosa) năm 2016

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Ngọc Truyền (Chính), Cao Thị Thuyết, Nguyễn Văn Thành, Lê Thị Hồng Phương

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và khả năng kháng bệnh đạo ôn của tập đoàn dòng, giống lúa mang gen kháng trong vụ Xuân 2014-2015 tại Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu công trình khoa học, khoa Nông học, Đại học Nông lâm, nhà xuất bản Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính), Cao Thị Thuyết

Nghiên cứu xây dựng người nông dân mới ở các xã điểm nông thôn mới thuộc vùng gò đồi của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: ACI
Tác giả: Trần Sáng Tạo, Cao Thị Thuyết, Dương Thanh Hải; Phan Văn Hùng; Đặng Thị Thảo