Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Kiệt
  • 600000.0078

Hồ Kiệt
Phó giáo sư - Khác

Ngành đào tạo:
Địa chính

Chuyên ngành đào tạo:
Địa chính

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Hồ Lam
  • 600000.0049

Nguyễn Hồ Lam
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Đinh Thị Bích Lân
  • 140000.0043

Đinh Thị Bích Lân
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Miễn dịch

Chuyên ngành đào tạo:
Miễn dịch

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Tuyết Lan
  • 600000.0406

Nguyễn Thị Tuyết Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phạm Thị Phương Lan
  • 600000.0154

Phạm Thị Phương Lan
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Phùng Lan Ngọc

Phùng Lan Ngọc
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Chuyên ngành đào tạo:
Khoa học cây trồng

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Trần Thị Lệ
  • 600000.0352

Trần Thị Lệ
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Trồng trọt

Chuyên ngành đào tạo:
Trồng trọt

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Hồ Nhật Linh

Hồ Nhật Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Chuyên ngành đào tạo:
Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Nguyễn Quang Linh
  • 600000.0200

Nguyễn Quang Linh
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Chuyên ngành đào tạo:
Chăn nuôi động vật

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Nông lâm

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huế Linh
  • 600000.0179

Nguyễn Thị Huế Linh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Chuyên ngành đào tạo:
Nuôi trồng thuỷ sản

Đơn vị quản lý:
Khoa Thủy sản

Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nhật Linh

Nguyễn Thị Nhật Linh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Chuyên ngành đào tạo:
Quản lý đất đai

Đơn vị quản lý:
Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp

Xem chi tiết
Vệ Quốc Linh
  • 600000.0305

Vệ Quốc Linh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành đào tạo:
Kỹ thuật cơ khí

Đơn vị quản lý:
Khoa Cơ khí - Công nghệ

Xem chi tiết