Dữ liệu đề tài

CS-DT2011-01

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho hai xã Quảng Thành, Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang

CS-DTDHH 2011-09-02

Nghiên cứu thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Hưng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Thị Tú

CS-DTCơ sở 2009

Bước đầu đánh giá biến động chất lượng nước máy trên tuyến ống Điện Biên Phủ - Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Lộc (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú

CS-DT2009-03

Nghiên cứu xác định điểm quan trắc bụi và tiếng ồn trên một số trục đường giao thông chính của thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Hải, Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn

CS-DTCS 2009

Tìm hiểu mức độ ô nhiễm môi trường nước sông Như Ý ở thành phố Huế và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc, Đinh Thanh Kiên

CS-DTDHQG HN-2008

Nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử (molecular marker) trong việc thăm dò và xác định sự hiện diện của một số loài tảo độc hại trong một số thuỷ vực nước ngọt ở Việt Nam

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Đơn vị chủ trì : Viện Tài nguyên và Môi trường
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ nhiệm)