Dữ liệu đề tài

DHH2022-10-26

Xây dựng mô hình giám sát thông minh cho điểm du lịch thích ứng với yêu cầu giãn cách do Đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Võ Viết Minh Nhật, Phạm Trung Đức

DHH 2021-10-24

Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch có trách nhiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm), Phan Thị Thùy Linh, Lê Thị Thanh Xuân, Đặng Thị Thúy Hiền, Nguyễn Anh Tuấn

DHH2020-10-18

Xây dựng mô hình dự báo khách du lịch đến Thừa Thiên Huế dựa trên mạng nơ ron nhân tạo

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Huế

DHH2019-20-17

NGHIÊN CỨU CẤC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH HÀN QUỐC: TRƯỜNG HỢP ĐIỂM ĐẾN MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông

DHH2019-10-16

Nghiên cứu giải pháp phát triển văn hóa đọc cho Sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học thư viện
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chủ nhiệm)

DHH2019-10-14

Nghiên cứu ứng dụng mô hình học tập kết hợp tại Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuấn, Châu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Thúy Vân, Lê Minh Tuấn

DHH2019-10-15

Xây dựng hệ thống đánh giá điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dựa vào bình luận của người dùng Facebook

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Võ Viết Minh Nhật, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Minh Nghĩa

ĐHH2018-10-13

Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch giáo dục ở Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Mộng Liên, Trần Thị Nhung, Nguyễn Bùi Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Văn Lợi

DHH

Đánh giá sự tham gia của người dân trong khai thác và phát triển một số hoạt động du lịch cộng đồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Đặng Quốc Tuấn

ĐHH2018-10-10

Văn hoá văn bản và không gian hành chính: Khai thác giá trị Châu bản triều Minh Mệnh trong không gian cung đình Huế để phát triển du lịch di sản ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Phan Thị Diễm Hương (Chủ nhiệm)

DHH2018-10-09

Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu thông tin cho điểm đến du lịch thông minh của thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Nguyễn Thị Thúy Vân

DHH2012-10-02

Thiết kế và xây dựng hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Ngô Văn Sơn, Phạm Đinh Khang