Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-07-2011

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thông tin di động Viettel, chi nhánh Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thị Dung Hạnh

CS-DTKDL-06-2011

Tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến cơ hội thực tập của sinh viên ngành du lịch

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đàm Lê Tân Anh

CS-DTKDL-05-2011

Đánh giá chất lượng phục vụ đội ngũ nhân viên ở siêu thị Big C - Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-04-2011

Tìm hiểu các mô hình tư vấn điện tử cho du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long

CS-DTKDL-03-2011

Nghiên cứu các di tích lịch sử chủ yếu ven phá Tam Giang tỉnh Thừa Thiên Huế trong phát triển du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Quản Bá Chính

CS-DTKDL-02-2011

Xây dựng website du lịch cộng đồng ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-01-2011

Nghiên cứu nhu cầu du khách đối với hàng thủ công mỹ nghệ Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Thủy

CS-DTKDL-16-2010

Ứng dụng phần mềm nguồn mở trong việc quản lý thư viện tại thư viện Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-15-2010

Đánh giá sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch tại xã Thủy Xuân, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang

CS-DTKDL-14-2010

Thiết kế Website quảng bá lễ hội thống nhất non sông tại Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-13-2010

Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch tại khu di tích đến Huyền Trân Công Chúa - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Ngọc

CS-DTKDL-12-2010

Tìm hiểu ứng dụng hệ thống tư vấn khách hàng trực tuyến trong du lịch ở Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Ngọc Trang