Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-01-2013

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG QUA KÊNH BÁN LẺ CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN THÀNH - HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

NN-NCCB

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05-2012

Thực trạng và giải pháp quản lý môi trường đối với các hoạt động du lịch tại vùng biển Thuận An

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hoài

CS-DTKDL-04-2012

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng chay Bồ đề

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Hữu Phụng

CS-DTKDL-03-2012

Nghiên cứu nhu cầu của khách du lịch nội địa về du lịch sinh thái tại Lăng Cô, Bạch Mã

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thị Dung Hạnh

CS-DTKDL-02-2012

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại khách sạn Hương Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Quyền

CS-DTKDL-01-2012

Ứng dụng Moodle trong hỗ trợ dạy học ở Khoa Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa

DHH2012-10-02

Thiết kế và xây dựng hệ thống tư vấn thông tin khách sạn ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm), Ngô Văn Sơn, Phạm Đinh Khang

DHH2012-10-03

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch di sản ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Ngọc Liên (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL005

Phân tích nhu cầu đối với sản phẩm du lịch đầm phá dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn (Chủ nhiệm)

CS-DTDH2012 06-08

Nghiên cứu khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của các hộ dân cư ven biển Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Tuấn (Chủ nhiệm)