Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-11-2010

Đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa đến tham quan Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Mộng Liên

CS-DTKDL-10-2010

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thu ngân của siêu thị Big C Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-09-2010

Đánh giá sự hài lòng của du khách đối với dịch vụ giải trí khu du lịch Thanh Tân

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Đông

CS-DTKDL-08-2010

Nghiên cứu tổng hợp Nano Oxit Sắt và khảo sát khả năng ứng dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Cường

CS-DTKDL-07-2010

Các giải pháp thiết kế và phát triển sản phẩm du lịch chuỗi cung vùng đầm phá Tam Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Đinh Khang

CS-DTKDL-06-2010

Đánh giá nhu cầu của khách nội địa đối với sản phẩm du lịch vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Thảo

CS-DTKDL-05-2010

Đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa đối với điểm tham quan du lịch Đại Nội Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc

CS-DTKDL-04-2010

Khai thác di sản Văn hóa dân gian ở Làng Tùng Luật, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh, Quảng Trị trong hoạt động du lịch.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Nguyên Hãn

CS-DTKDL-03-2010

Phân tích nhu cầu đối với sản phẩm du lịch đầm phá dựa vào cộng đồng vùng đầm phá Tam Giang

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn

CS-DTKDL-02-2010

Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên bộ phận nhà hàng tại khách sạn Century

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Ngọc Quyền

CS-DTKDL-01-2010

Đánh giá khả năng thu hút khách tham quan của Bảo tàng cổ vật Cung đình Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Diễm Hương (Chủ nhiệm)

B2010-DHH10-01

Đánh giá khả năng thu hút khách du lịch trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây Việt Nam.

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tám (Chủ nhiệm)