Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-09E-2016

Nghiên cứu chiến lược cạnh tranh và hợp tác trong du lịch – Trường hợp các khách sạn vừa và nhỏ tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Khánh Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-08E-2016

Đánh giá tài sản thương hiệu của khách sạn Duy Tân – Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-06D-2016

Bản sắc văn hóa qua nghiên cứu nghi lễ tế tự triều Nguyễn được phục dựng trong phát triển du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Diễm Hương (Chủ nhiệm)

CS-DTKDl-04I-2016

Nghiên cứu tình hình ứng dụng Facebook vào hoạt động Marketing của các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01H-2016

Xây dựng quy trình và phân tích thiết kế hệ thống quản trị công việc của tổ Đào tạo – CTSV, Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Phước Đạt (Chủ nhiệm), Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-02I-2016

Xây dựng hệ thống quản trị công việc của tổ Đào tạo – CTSV, Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-17I-2016

Nghiên cứu tác động của các đánh giá trực tuyến của khách du lịch quốc tế trên Tripadvisor đối với các khách sạn trên thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Ngân (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Minh Nghĩa

CS-DTKDL-03I-2016

Nghiên cứu tình hình sử dụng Hệ thống thông tin marketing trong kinh doanh khách sạn trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Nghĩa (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05D-2016

Tìm hiểu bản sắc địa- văn hóa chùa Huế để phục vụ cho hoạt động tham quan du lịch ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Nguyên Hãn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-07D-2016

Nghiên cứu Phát huy giá trị Văn hoá truyền thống làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Quản Bá Chính (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-12L-2016

Khai thác và bảo tồn giá trị du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hoài (Chủ nhiệm)

NN-NCCBWUR179

Pro-poor direct and indirect impacts of handicraft-based tourism. The case of Thua Thien Hue province, Vietnam

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tuấn (Chủ nhiệm)