Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-12-2015

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại nhà vườn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Trang (Chủ nhiệm), Lê Thị Thanh Giao (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-11-2015

Nghiên cứu động thái phát triển khu nghỉ dưỡng biển: trường hợp Lăng Cô – Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm), Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-10-2015

Nghiên cứu tiềm năng phát triển trung tâm ẩm thực phục vụ du lịch tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phước Hải Thiện (Chủ nhiệm), Đoàn Khánh Hưng

CS-DTKDL-09-2015

Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường của các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-08-2015

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến Huế của khách du lịch quốc tế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-07-2015

Tài sản thương hiệu định hướng khách hàng: Trường hợp ngành siêu thị ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-06-2015

Ảnh hưởng của các nguồn thông tin đến nhận thức của du khách về hình ảnh điểm đến Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hương Giang (Chủ nhiệm), Đào Thị Minh Trang (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05-2015

Xây dựng mô hình cấu trúc nghiên cứu năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Khánh Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-04-2015

Ứng dụng luật kết hợp để hỗ trợ tư vấn dịch vụ bổ sung tại các khách sạn ở Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Long (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-03-2015

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo ngắn hạn tại Khoa Du lịch – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-02-2015

Nghiên cứu ứng dụng Facebook vào học phần Marketting điện tử - một giải pháp nhằm tăng cường hình thức giáo dục cộng tác

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01-2015

Các nghiên cứu về thương hiệu điểm đến trên thế giới: Định hướng cho việc nghiên cứu chủ đề này tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: