Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-01-2015

Các nghiên cứu về thương hiệu điểm đến trên thế giới: Định hướng cho việc nghiên cứu chủ đề này tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DTKDL-06-2014

Ứng dụng mô hình Holsat để đánh giá sự hài lòng của khách du lịch nội địa về điểm đến Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Xuân (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05-2014

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh động tại khách sạn SAIGON MORIN Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Ngọc Trường Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-04-2014

Đánh giá mức độ nhận biết của học sinh Phổ thông trung học trên địa bàn TP Huế về hệ thống nhận diện thương hiệu Khoa Du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Quyên (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-02-2014

Xây dựng ứng dụng quản lý lịch công tác tuần

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01-2014

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đăng ký chuyên ngành trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)

DP-DTTTH.2012-KX.13

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Diễm Hương

CS-DTKDL-06-2013

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực tại cố đô Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Minh

CS-DTKDL-04-2013

Xây dựng trang thông tin quảng bá sản phẩm du lịch cho huyện Phú Lộc

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-03-2013

Nghiên cứu xây dựng loại hình lưu trú Homestay tại thôn Chày Lập, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Đào Thị Minh Trang, Trần Lê Phương Anh

CS-DTKDL-02-2013

Đánh giá nhu cầu của khách du lịch về sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Hồng Minh