Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-02-2014

Xây dựng ứng dụng quản lý lịch công tác tuần

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-01-2014

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ đăng ký chuyên ngành trực tuyến

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm)

DP-DTTTH.2012-KX.13

Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Diễm Hương

CS-DTKDL-06-2013

Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch ẩm thực tại cố đô Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Minh

CS-DTKDL-04-2013

Xây dựng trang thông tin quảng bá sản phẩm du lịch cho huyện Phú Lộc

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Hòa

CS-DTKDL-03-2013

Nghiên cứu xây dựng loại hình lưu trú Homestay tại thôn Chày Lập, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Du lịch học
Người tham gia: Đào Thị Minh Trang, Trần Lê Phương Anh

CS-DTKDL-02-2013

Đánh giá nhu cầu của khách du lịch về sản phẩm du lịch đặc trưng trên địa bàn huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Hồng Minh

CS-DTKDL-01-2013

HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN HÀNG QUA KÊNH BÁN LẺ CỦA HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THUẬN THÀNH - HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

NN-NCCB

QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HUETRONICS

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-05-2012

Thực trạng và giải pháp quản lý môi trường đối với các hoạt động du lịch tại vùng biển Thuận An

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hoài

CS-DTKDL-04-2012

Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng chay Bồ đề

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Cao Hữu Phụng