Dữ liệu đề tài

CS-DT

Nâng cao kỹ năng mềm của sinh viên Trường Du lịch Đại Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đoàn Thị Thanh Thủy

TDL.GV2022-06-01

Đánh giá sự hài lòng của người học đến chất lượng đào tạo trực tuyến tại trường Du lịch- Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đỗ Thị Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phương Thảo

CS-DT-TDL.GV2022-02-13

Nhận thức của sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh về kết quả ứng dụng phương pháp học tập trải nghiệm tại Trường Du Lịch - Đại Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Huế, Dương Thủy Tiên

CS-DT

Nghiên cứu giải pháp thích ứng với đại dịch covid – 19 của người dân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tại phường thủy biều – thành phố huế/Thành viên đề tài

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn CNTT & Truyền thông du lịch dịch vụ
Người tham gia: Dương Thủy Tiên (Chủ nhiệm), Đinh Thị Hương Giang

CS-DT

Nghiên cứu các yếu tố rào cản trong hoạt động giảng dạy online của giảng viên Trường Du lịch - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Đặng Thị Thúy Hiền (Chủ nhiệm)

DHH2022-10-26

Xây dựng mô hình giám sát thông minh cho điểm du lịch thích ứng với yêu cầu giãn cách do Đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Lê Văn Hòa (Chủ nhiệm), Nguyễn Dương Thiện, Lê Văn Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân, Võ Viết Minh Nhật, Phạm Trung Đức

01/2021/HĐ

Định hướng phát triển các điểm du lịch sinh thái gắn với suối, thác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền

DHH 2021-10-24

Nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch có trách nhiệm tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Lữ hành
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Nga (Chủ nhiệm), Phan Thị Thùy Linh, Lê Thị Thanh Xuân, Đặng Thị Thúy Hiền, Nguyễn Anh Tuấn

CS-DT

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tại trung tâm văn hóa Huyền Trân theo hướng bền vững

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Thảo (Chủ nhiệm), Lê Thị Kim Liên

CS-DT

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn khách sạn của khách du lịch gia đình khi đến Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Bộ môn Quản lý sự kiện và Marketing dịch vụ
Người tham gia: Đoàn Lê Diễm Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Đoàn Hạnh Dung, Đinh Thị Khánh Hà

CS-DT

Nghiên cứu sự ủng hộ của người dân địa phương trong phát triển du lịch tại khu vực phố cổ Bao Vinh, Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTTDL2021 - 01- 04

CÁC CHIẾN LƯỢC ỨNG PHÓ TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Trần Thị Thu Hiền (Chủ nhiệm)