Dữ liệu đề tài

CS-DTKDL-21D-2016

Nghiên cứu hợp tác về văn hóa, du lịch giữa Hàn Quốc và Việt Nam (1992-2015)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Dung (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-20D-2016

Nghiên cứu phát triển du lịch lễ hội tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân – Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Thu Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-19D-2016

Nghiên cứu nhận thức của du khách nội địa đối với hình ảnh điểm đến Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Khánh Hưng (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-18I-2016

Nghiên cứu thực trạng thông tin điểm đến Huế thể hiện trên công cụ tìm kiếm

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Văn Sơn (Chủ nhiệm), Châu Thị Minh Ngọc

CS-DTKDL-16I-2016

Nghiên cứu ảnh hưởng của đánh giá trực tuyến đến quyết định lựa chọn khách sạn của khách du lịch khi đến Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Ngọc (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-14K-2016

Nghiên cứu tác động của động cơ đi du lịch và hình ảnh điểm đến Huế đến dự định quay trở lại của du khách.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Thị Minh Trang (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-13K-2016

Nghiên cứu các yếu tố tác động sự tham gia của khách hàng vào Fanpage Facebook của một số nhà hàng trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Châu Thị Minh Ngọc (Chủ nhiệm), Ngô Văn Sơn

CS-DTKDL-10E-2016

Đánh giá năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-09E-2016

Nghiên cứu chiến lược cạnh tranh và hợp tác trong du lịch – Trường hợp các khách sạn vừa và nhỏ tại Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Khánh Hà (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-08E-2016

Đánh giá tài sản thương hiệu của khách sạn Duy Tân – Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đào Phú Lộc (Chủ nhiệm)

CS-DTKDL-06D-2016

Bản sắc văn hóa qua nghiên cứu nghi lễ tế tự triều Nguyễn được phục dựng trong phát triển du lịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Diễm Hương (Chủ nhiệm)

CS-DTKDl-04I-2016

Nghiên cứu tình hình ứng dụng Facebook vào hoạt động Marketing của các khách sạn trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Du lịch
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Vân (Chủ nhiệm)