Dữ liệu đề tài

B4.02.01

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và khả năng sản xuất của hươu sao nuôi tại miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Mạnh Đạt

BĐHKH 2010 - 2012

Quá trình phát triển kinh tế Thái Lan (1997 – 2007) và kinh nghiệm đối với Việt Nam

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Anh Đào

B2001-08-10

Nghiên cứu bảo tồn và nâng cao năng suất gà thả vườn nuôi tại miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Sáng Tạo

B2001-07-81

Nghiên cứu xây dựng mạng riêng ảo và đánh giá độ tin cậy, an toàn số liệu của Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thanh Tú, Nguyễn Quang Hưng, Võ Việt Dũng

B01

Ảnh hưởng của đạm và kali đến năng suất lúa trên đất phù sa nghèo dinh dưỡng tại xã Hương Long, thành phố Huế trong vụ Đông Xuân 2000 - 2001

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Thái Hòa

B2001-07-11

XÂY DỰNG NHỮNG MÔ HÌNH GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ANH NGỮ THEO QUAN ĐIỂM CỦA L. S. VYGOTSKY

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ nhiệm)

B2001.09.18

Lớp Các Môđun, Mở Rộng Môđun Nội Xạ Và Áp Dụng Vào Vành

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết

B99-09-30-TD

Nghiên cứu và triển khai hệ cơ sở dữ liệu ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Lương Thục, cộng tác viên

B1998.1.1

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng thịt hươu sao qua hình thái cảm quan và hàm lượng acid có trong thịt.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Mạnh Đạt

B97 - 07 - 02

Văn học liên khu IV - Nhìn từ góc độ thi pháp học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thế Hà

B98.08.14.TĐ

Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Năng Suất Trong Chăn Nuôi Lợn Và Gà Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng