Dữ liệu đề tài

B2001-08-03

Điều tra đánh giá và tìm các giải pháp phát triển cây bưởi thanh trà Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B2003-08-07

Nghiên cứu bệnh chảy gôm và biện pháp phòng trừ trên cây thanh trà, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Nguyệt, Lê Như Cương, Nguyễn Thị Thu Thủy

B97 -07 - 03

Thơ Huế 1975 - 2000

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thế Hà

B2002-07-14

Quan hệ Triều Nguyễn với các nước tư bản phương Tây trong sự đối sánh với Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc thời cận đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận

B2002-2004

Ứng dụng CNTT để nâng cao hiệu quả điều hành quản lý một số mặt hoạt động của trường Đại học Khoa học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Thạnh

B2002-ĐHH-01-TĐ

Nghiên Cứu Thực Trạng Đào Tạo Đại Học Theo Phương Thức Giáo Dục Từ Xa Của Đại Học Huế Và Đề Xuất Các Giải Pháp Phát Triển

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B2000-12-18

Nghiên Cứu Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Nâng Cao Tính Bền Vững Của Các Chương Trình Tín Dụng Cho Các Hộ Nghèo Ở Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Xuân Thủy

B2001-10-05

rối loạn chuyển hóa canxi-phospho máu trên bệnh nhân suy thận mạn và hướng điều trị mới

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Người tham gia: Võ Tam, Hoàng Bùi Bảo

B2001-09-01

Cơ sở Lý luận và thực tiễn của việc đổi mới phương pháp dạy học Đại ở trường ĐHSP Huế trong tình trạng hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm), Phùng Đình Mẫn

B2001-12-01

Nghiên cứu ảnh hưởng của thị trường đối với phát triển kinh tế nông hộ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khắc Hoàn (Chủ nhiệm)