Dữ liệu đề tài

B2004-12-05

Xây Dựng Tài Sản Quan Hệ Trong Các Liên Doanh Quốc Tế Tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Xuân Thủy

B2004 07-07

Tư duy logic của Hồ Chí Minh và sự vận dụng tư duy của Người trong giảng dạy triết học ở Đại học Huế

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Minh Đồng

B2003-10-10

Đánh giá lâu dài chức năng bài tiết của thận sau tán sỏi ngoài cơ thể trong điều trị sỏi tiết niệu tại trường Đại học Y khoa Huế

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Đình Khánh (Chủ nhiệm), Nguyễn Khoa Hùng, Hồ sa Duy, Nguyễn Trường An

B2003-08-04

Nghiên cứu khu vực hóa cây bông luồi trên vùng đất đồi và đất cát nội đồng Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Xuân Đức, Hoàng Kim Toản

B24-12-02

Nhu cầu và khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình nông thôn huyện Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hùng, Phạm Xuân , Nguyễn Ngọc Châu

B20-12-03

“Thực trạng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế hộ đồng bào Vân Kiều vùng tây huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Châu, Hiếu, Trương Chí

B 2002.10.20

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc nam điều trị chứng phong thấp của nhân dân Thành phố Huế

Lĩnh vực: Y học dân tộc; y học cổ truyền
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Y học cổ truyền.
Người tham gia: Nguyễn Thị Tân

B2002-10-10

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi tiết niệu bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Hùng (Chủ nhiệm), Lê Đình Khánh, Nguyễn Trường An, Hồ Sa Duy

B2002-09-05

Phát huy tính tích cực học tập cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) ở lớp 11 trường THPT

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm)

B2002.07.16

Đề tài cấp Bộ: Biến đổi chất lượng sống do phát triển nghề nuôi trồng thủy sản của cộng đồng cư dân ở Đầm phá Tam Giang, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Trần Xuân Bình (Chủ nhiệm)