Dữ liệu đề tài

B96-07-10

Vấn đề giảng dạy và học tập lý luận Mác Lênin trong một số trường đại học và cao đẳng Miền trung - thực trạng và giải pháp

Lĩnh vực: TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC HỌC VÀ TÔN GIÁO
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Minh Đồng

B96-08 TĐ01

Thu thập, bảo tồn và nghiên cứu sử dụng một số cây trồng quan trọng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở miền Trung

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B96.09.09

Các Tính Chất Của Môđun, Mở Rộng Của Môđun Nội Xạ, Xạ Ảnh Và Vành Liên Quan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết

BKX02-09

Tư tưởng Hồ Chí Minh với thế giới

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm)

B93.12.08

Nghiên Cứu Thích Nghi Vịt Cao Sản Trứng (Khakicampbell) Trên Địa Bàn Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

KT-68

‘‘Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch lễ hội ở Miền Trung – Việt Nam’’

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Bạch Thị Thu Hà

B2020-DH H -04

Thơ Việt Nam đương đại đầu thế kỉ 21 nhìn từ lí thuyết phê bình huyền thoại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị

B2019-DHH-01

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU CHO NGƯỜI DÂN CÁC CẤP XÃ, HUYỆN VÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ, KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Tâm (Chủ nhiệm), Hoàng Công Tín, Trần Anh Tuấn, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Thị Hòa, Trần Anh Hùng, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh

B 2008-DHH08-03TD

Nghiên cứu sản xuất que chuẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma Gondii ở người và gia súc

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Chương và cs

B94.06.03

Về Một Số Lớp Bài Toán Tối Ưu Đa Mục Tiêu Và Ứng Dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Vũ Tiến

B98.07.37

Nghiên Cứu Điều Tra, Đánh Giá Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Ô Nhiễm Nước Sông Hương Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng