Dữ liệu đề tài

B93.12.08

Nghiên Cứu Thích Nghi Vịt Cao Sản Trứng (Khakicampbell) Trên Địa Bàn Các Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

B2020-DH H -04

Thơ Việt Nam đương đại đầu thế kỉ 21 nhìn từ lí thuyết phê bình huyền thoại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Thị Thanh Nhị

B2019-DHH-01

NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU CHO NGƯỜI DÂN CÁC CẤP XÃ, HUYỆN VÀ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ, KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Tâm (Chủ nhiệm), Hoàng Công Tín, Trần Anh Tuấn, Dương Quang Tuấn, Nguyễn Thị Hòa, Trần Anh Hùng, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh

B 2008-DHH08-03TD

Nghiên cứu sản xuất que chuẩn đoán nhanh bệnh ký sinh trùng Toxoplasma Gondii ở người và gia súc

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Chương và cs

B94.06.03

Về Một Số Lớp Bài Toán Tối Ưu Đa Mục Tiêu Và Ứng Dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Vũ Tiến

B98.07.37

Nghiên Cứu Điều Tra, Đánh Giá Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Ô Nhiễm Nước Sông Hương Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

B96.08.CB.03

Đánh Giá Hiện Trạng Và Khả Năng Phòng Hộ Của Một Số Mô Hình Rừng Đầu Nguồn Sông Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Kiệt

B2002.07.12

Việt Nam Trong Chính Sách Khu Vực Của Australia Giai Đoạn 1973-2000

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định

B2001-09-08

Xây Dựng Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Về Ngữ Pháp Thực Hành Tiếng Nga Dành Cho Sinh Viên Chuyên Ngữ Tiếng Nga

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Lan

B2005-08-06

Thực Trạng, Giải Pháp Và Hiệu Quả Các Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Lương Thực Và Thu Nhập Của Người Dân Ở Xã Miền Núi Hồng Hạ, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm)

B2004-08-02

Xác Định Thời Điểm Tiêm Vắc Xin Dịch Tả Lợn Thích Hợp Cho Lợn Con

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân