Dữ liệu đề tài

B1998.1.1

Nghiên cứu, đánh giá chất lượng thịt hươu sao qua hình thái cảm quan và hàm lượng acid có trong thịt.

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Mạnh Đạt

QT-DAx6

Dự án xóa đói giảm nghèo mang tính chất địa phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Tấn Quân

B97 - 07 - 02

Văn học liên khu IV - Nhìn từ góc độ thi pháp học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thế Hà

QT-DA1998

Dự án Đầm Phá Việt Pháp “Đặc điểm địa hóa động lực học môi trường nước đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và Sông Hương”.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Xuân Tài (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Đỗ Quang Thiên, Nguyễn Đình Bảo

QT-DA

Đánh giá các hệ thống nông lâm kết hợp tại Miền Trung và Tây Nguyên của Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lại Xuân Thủy,

B98.08.14.TĐ

Nghiên Cứu Ứng Dụng Các Biện Pháp Kỹ Thuật Nhằm Nâng Cao Năng Suất Trong Chăn Nuôi Lợn Và Gà Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Hưng

NN-NCCB1.4.6/98

Một Số Ứng Dụng Của Lý Thuyết Bất Biến Môđula Trong Lý Thuyết Biểu Diễn Của Nhóm Tuyến Tính (Phần Lý Thuyết Vành Và Môđun)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thuyết

B97.07.20

Phân tích thiết kế, hệ thống thông tin quản lý tài chính. Áp dụng kết quả vào việc quản lý tài chính của Đại học Huế”

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mậu Hân (Chủ nhiệm), Hoàng Quang (Chủ nhiệm)

CS-DT1997 - 165

Thăm dò mật độ trồng đậu cô ve trên đất phù sa không được bồi hàng năm ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Khánh

B97.07.18

Nghiên Cứu Sử Dụng Dung Dịch Chất Hoạt Động Bề Mặt (HĐBM) Và Dung Dịch Cao Phân Tử Làm Chất Lỏng Đẩy Trong Khai Thác Dầu Tăng Cường

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thanh Sơn

B97-09-16-TĐ

Lý Thuyết Lie Và Các Ứng Dụng Vào Việc Nghiên Cứu Hình Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Vui, Đoàn Thế Hiếu

CS-DT

Đánh giá hiệu suất kỹ thuật giật bóng trong thi đấu của các vận động viên đại học huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Trần Thị Thùy Linh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Thương