Dữ liệu đề tài

B98.07.37

Nghiên Cứu Điều Tra, Đánh Giá Và Đề Xuất Biện Pháp Phòng Chống Ô Nhiễm Nước Sông Hương Thành Phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

KT.04.343

Vật Lý Và Công Nghệ Chế Tạo Laser TEA-CO2 Mini Không Dùng Khí Heli

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

4.4.1/98

Vật Lý Laser Màu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

B96.08.CB.03

Đánh Giá Hiện Trạng Và Khả Năng Phòng Hộ Của Một Số Mô Hình Rừng Đầu Nguồn Sông Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Kiệt

B2002.07.12

Việt Nam Trong Chính Sách Khu Vực Của Australia Giai Đoạn 1973-2000

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định

B2001-09-08

Xây Dựng Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Khách Quan Về Ngữ Pháp Thực Hành Tiếng Nga Dành Cho Sinh Viên Chuyên Ngữ Tiếng Nga

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Lan

B2005-08-06

Thực Trạng, Giải Pháp Và Hiệu Quả Các Hoạt Động Sản Xuất Nông Nghiệp Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Lương Thực Và Thu Nhập Của Người Dân Ở Xã Miền Núi Hồng Hạ, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Văn An (Chủ nhiệm)

KC-04

Đánh Giá Đáp Ứng Miễn Dịch Ở Gà Sau Tiêm Phòng Vaccine Gumboro Thế Hệ Mới. (Đề Tài Nhánh Cấp Nhà Nước)

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân

B2004-08-02

Xác Định Thời Điểm Tiêm Vắc Xin Dịch Tả Lợn Thích Hợp Cho Lợn Con

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Bích Lân