Dữ liệu đề tài

NN-DA 104.06-2021.60

Thiết kế các vật liệu chấm các bon trên nền oligomer của polysaccharide tự nhiên áp dụng trong nông nghiệp

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Lê Thị Hòa (Thư ký), Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Quốc Hiến, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Quốc Việt

NN-DA106.06-2017.340 Nafosted

Nghiên cứu lượng hoá sinh khối các thảm rong và cỏ vùng biển ven bờ miền Trung Việt Nam bằng dữ liệu ảnh viễn thám đa phổ

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Hoàng Công Tín (Chủ nhiệm), Lê Văn Tuấn, Đường Văn Hiếu, Lương Quang Đốc, Phạm Đức Hùng, Nguyễn Lâm Anh

NN-DA104.06-2017.303-Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và bản chất liên kết hóa học của một số hệ phức kim loại chuyển tiếp chứa phối tử pentamethylcyclopentadienyl (Cp*) và nhóm 13 diyl (ECp*)1;2 (E = B–Tl) bằng tính toán hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Phạm Văn Tất, Đặng Tấn Hiệp, Huỳnh Thị Phương Loan

NN-DA104.06-2017.11-Nafosted

Nghiên cứu các phức tương tác của một số hợp chất hữu cơ có nhóm chức với CO2 và H2O bằng phương pháp hóa học lượng tử (Mã số: 104.06-2017.11)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Trung (Chủ nhiệm), Vũ Thị Ngân, Nguyễn Thị Ái Nhung, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Lê Tuấn

NN-DA104.06-2014.13-Nafosted

Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của một số hệ phức chứa phối tử linh hoạt tetrylone, tetrylene, và các phối tử liên quan khác bằng phương pháp hóa lượng tử

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Ái Nhung (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Đặng Tấn Hiệp, Phạm Văn Tất, Lê Thị Hòa

NN-DA2004-01-01(VT154 - NHF)

Công việc của phụ nữ ở các cộng đồng ven biển: Buôn bán, chế biến và an ninh lương thực ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Kim Lan

NN-DAKX 03.05

Bảo đảm quyền văn hóa trong điều kiện phát huy đa dạng văn hóa ở nước ta hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Huyền

NN-DA744904

Qui luật bồi tụ, xói lở bờ biển và cửa sông đới ven biển Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Hữu Tuyên (Chủ nhiệm)

NN-DANN2000-2001

Nghiên cứu phương án phục hồi, thích nghi cho vùng cửa sông ven biển Thuận An-Tư Hiền và đầm phá Tam Giang-Cầu Hai

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Trung Tiến (Chủ nhiệm)