Dữ liệu đề tài

B2016-DHH

Nghiên cứu phát triển điện cực khung hữu cơ kim loại sử dụng cho phương pháp dòng thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Mai Xuân Tịnh

B2016-DHH-148

Nghiên cứu tổng hợp điện cực khung cơ kim sử dụng cho phương pháp Dòng-Thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Minh, Nguyễn Hải Phong, Hoàng Văn Đức, Đặng Xuân Dự, Mai Xuân Tịnh, Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm)

B1983-1988

Phân Vùng Địa Lý Tự Nhiên Lãnh Thổ Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng, Hoàng Đức Triêm

B96-07-11

Điều Tra Hệ Vi Sinh Vật Phân Giải Cellulose Trên Địa Bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế (1995-1996)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy,, Hoàng Thị Kim Hồng

B2003-07-02

Phương Pháp Đo Nhanh Và Hệ Thống Đo Tự Động Các Tham Số Nhiệt Trong Nghiên Cứu Vật Liệu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Xuân Vinh (Chủ nhiệm)

Bcấp bộ

Nghiên cứu công nghệ sản xuất enzyme nattokinase tái tổ hợp ứng dụng trong công nghệ thực phẩm và dược phẩm

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

B1999-DHH01-52

Nghiên cứu chế tạo thiết bị đo hệ Laser Nitơ – Laser màu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tảo

B1999-DHH01-40

Nghiên cứu phương pháp trắc quang-động học xúc tác xác định lượng vết Vanadium

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Ly

B2000.07.58

Chủ Nghĩa Thực Dụng Mỹ Và Sự Biểu Hiện Của Nó Ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Dũng (Chủ nhiệm)

B2005-07-06

Nghiên Cứu Tác Dụng Kích Thích Của Oligoalginate (oa) Đến Sinh Trưởng Của Tảo Tetraselmis Sử Dụng Trong Nuôi Ấu Trùng Ốc Hương

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương

B1997-01-25

Nghiên cứu di giống rau câu cước (g. heteroclada) và rong sụn (kappaphycus alvarezii) từ nin+h thuận để nuôi trồng tại đầm phá Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)

B1999-DHH01-07

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh lý sinh sản và thử nghiệm các biện pháp phòng trừ sinh học loài xén tóc (pachyteria sp) hại cây hồng xiêm ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Trọng Sơn