Dữ liệu đề tài

B2009-DHH-01-67

Các đặc trưng của hàm véctơ lồi và tối ưu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Nhật Tĩnh

B2009-DHH01-80

Quá trình biến đổi kinh tế, văn hóa - xã hội tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1986 - 2006

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Chí Kiếm (Chủ nhiệm), Phạm Ngọc Bảo Liêm, Phạm Công Nhành

B2009-DHH01-01-71

Nghiên cứu biến tính bề mặụ vật liệu tự nhiên và tổng hợp có khả năng ứng dụng làm xúc tác và hấp phụ

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: PGS.TS. Trần Thái Hòa, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ái Nhung, Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm)

B2008-DHH01-46

Thành lập Atlas kiến trúc và cấu tạo các loại đá magma ở khu vực miền Trung phục vụ cho công tác đào tạo

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Hoàng Hoa Thám (Chủ nhiệm), Lê Xuân Tài, Hoàng Ngô Tự Do, Trần Thành Nhàn, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Thị Lưu

B2008-DHH01- 45

Chế tạo và Nghiên cứu các tính chất vật lý hệ gốm PZN-PZT pha tạp Mn hoặc La

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Đình Giớ

B2008-DHH01-65

Nghiên cứu các quá trình động học trong LASER khí C02 có sử dụng chất phụ gia

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thọ Vượng

B2008-DHH01-63

Ứng dụng GIS trong nghiên cứu và đánh giá tiềm năng lãnh thổ phục vụ cho phát triển đa mục tiêu ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn, Hoàng Đức Triêm, Hà Văn Hành, Trương Đình Trọng, Đỗ Thị Việt Hương

B2008-DHH01-61

Nghiên cứu sự thay đổi hệ thống chống ôxy hoá (antioxidant) và các gốc ôxy tự do ở một số động vật thuỷ sinh dưới tác động của các thuốc bảo vệ thực vật.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quý Hai, Trần Thanh Phong

B2008-DHH01-60

Nghiên cứu tạo chế phẩm lân sinh học và đánh giá tác dụng của chế phẩm đến một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của cây trồng

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ngọc Lan

B2008-DHH01-59

Phê bình văn học Việt Nam thế kỷ XX: khuynh hướng, thành tựu, các phong cách tiêu biểu.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thành