Dữ liệu đề tài

B2010-DHH01-97

Vấn đề sở hữu đất đai ở Việt Nam hiện nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Tân

B2010-DHH01-95

Đánh giá hiệu quả của công tác định canh - định cư và đề xuất mô hình kinh tế sinh thái nông hộ hợp lý ở vùng đồi núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Văn Lới

B2010-DHH01-94

Nghiên cứu một số tác dụng của cây Xuân hoa Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk trên thực nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Suy Nghĩ

B2010-DHH01-93

Tình hình các nước khu vực Nam Thái Bình Dương từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Thị Định

B2010-DHH01-92

Nghiên cứu khả năng thích nghi và đặc điểm sinh lý, hóa sinh của một số giống lúa chuẩn mang gen kháng rầy nâu gieo trồng trong điều kiện tự nhiên của Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Hồng (Chủ nhiệm), Trần Đăng Hòa

B2010-DHH01-91

Xây dựng cơ sở khoa học phục vụ cho việc xác định các tuyến du lịch ở tỉnh Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Thu (Chủ nhiệm), Trương Đình Trọng, Nguyễn Quang Tuấn, Phạm Bá Thuấn, Đỗ Thị Việt Hương

B2010-DHH01-90

Nghiên cứu sử dụng khoáng sét làm phụ gia cho vật liệu siêu hấp thụ điều chế từ axit acrylic và tinh bột sắn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Quý Tùng

B2010-DHH01-89

Kinh tế thương nghiệp một số tỉnh miền Trung thế kỷ XVIII

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Thị Tân

B2010-DHH01-88

Nghiên cứu và xây dựng khung ứng dụng tích hợp quản lý thông tin cá nhân dựa trên công nghệ Web ngữ nghĩa

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Trung, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Mậu Quốc Hoàn

B2010-DHH01-87

Nghiên cứu xác định crom bằng phương pháp von-ampe hoà tan hấp phụ xúc tác dùng điện cực màng bismut

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Huệ, Hoàng Thái Long, Trần Thị Ái Mỹ

B2010-DHH01-86

Nghiên cứu khả năng thích nghi của cây dầu mè (Jatropha curcas) ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hương (Chủ nhiệm)

B2010-DHH01-85

Nghiên cứu một số thuật toán máy học mới và ứng dụng vào bài toán phát hiện, nhận dạng đối tượng trong chuỗi video

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đăng Bình