Dữ liệu đề tài

B2010-DHH01-84

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng chất xúc tác nền ZrO2 từ khoáng zircon Thừa Thiên Huế và ứng dụng làm xúc tác cho phản ứng chuyển hóa n-ankan

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hòa, Nguyễn Thị Thanh Hải, Mai Xuân Tịnh (Chủ nhiệm)

B2009-DHH-01-71

Nghiên cứu biến tính bề mặt vật liệu mao quản tự nhiên và tổng hợp có khả năng ứng dụng trong xúc tác và hấp phụ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu

B2009-DHH01-69

XÂY DỰNG MÔ HÌNH KHÁCH SẠN ẢO ỨNG DỤNG TRONG GIẢNG DẠY SINH VIÊN VÀ HỌC VIÊN NGÀNH DU LỊCH

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Viết Minh Nhật (Chủ nhiệm)

B2009-DHH-01-82

Tư tưởng chính trị của vua Minh Mệnh trong “Minh Mệnh chính yếu”

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cảnh Vững

B2009-DHH-01-81

Hệ thống công trình phòng thủ các tỉnh miền Trung dưới triều Nguyễn (1802-1885)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Bang

B2009-DHH-01-77

Các cuộc cải cách ở Nhật Bản, Xiêm và Trung Quốc cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX - Một số vấn đề đối sánh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Tận

B2009-DHH-01-76

Nghiên cứu, dự báo biến động lòng dẫn sông Thu Bồn ở hạ lưu sau khi vận hành hệ thống công trình thủy điện bậc thang ở thượng lưu

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Quang Thiên (Chủ nhiệm), Hoàng Ngô Tự Do, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thanh Nhàn

B2009-DHH-01-74

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phi công trình nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước cấp đô thị ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Anh Tuấn, Trần Ngọc Tuấn, Lê Thị Phương Chi, Lê Thị Tịnh Chi

B2009-DHH-01-73

Nghiên cứu một số vấn đề về ngữ nghĩa mô hình của chương trình logic và mở rộng của nó.

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Công Tuấn

B2009-DHH-01-72

Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể bưởi Thanh trà ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm), Hoàng Tấn Quảng, Hoàng Thị Ái Vân