Dữ liệu đề tài

B2023-DHH-13

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng vật liệu tổ hợp trên nền hạt nano oxit sắt từ

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu, Trần Ngọc Tuyền, Bùi Thị Hoàng Diễm, Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Ái Nhung, Đặng Xuân Tín, Đặng Thị Ngọc Hoa, Nguyễn Đức Vũ Quyên (Chủ nhiệm)

B2005-07-13TĐ

Phân Lập Gen Chống Chịu Hạn Từ Một Số Dòng Lúa Thích Nghi Với Điều Kiện Stress Nước Chọn Lọc Được Trong Nuôi Cấy in vitro. Đề Tài Cấp Bộ Trọng Điểm (2005 - 2006)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Bích Phượng (Chủ nhiệm)

B2021-DHH-05

Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu hạt carbon nano và định hướng ứng dụng trong y sinh

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Ngô Khoa Quang (Chủ nhiệm), Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Xuân Diễm Ngọc, Chế Thị Cẩm Hà, Nguyễn Minh Trí, Lương Quang Đốc

104.04-2020.07-Nafosted

Vi hạt nhựa trong một số loài thủy – hải sản tại Miền Trung Việt Nam: đánh giá hiện trạng nhiễm bẩn và nguy cơ sức khỏe đối với người tiêu thụ

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Dương Tuấn Quang, Hoàng Thái Long, Nguyễn Đăng Giáng Châu, Nguyễn Duy Đạt

B2020-DHH-02

Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 1991 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Dương Quang Hiệp (Chủ nhiệm), Trần Thị Tâm, Trần Thị Hợi, Lê Nam Trung Hiếu, Nguyễn Thu Hằng, Mai Văn Được, Nguyễn Văn Hiệu

B2019-DHH-13

Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lý của hệ gốm áp điện không chì nhiều thành phần trên cơ sở Bi0,5(Na1-xKx)0,5(Ti1-ySny)O3

Lĩnh vực: Khoa học vật lý khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Trường Thọ (Chủ nhiệm)

B2016-DHH-13

Nghiên cứu chế tạo sắt nano oxide làm chất dẫn và nhả curcumin

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Hóa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Phạm Xuân Nui (Chủ nhiệm), Trần Thị Văn Thi, Lê Lâm Sơn, Lê Trung Hiếu

B2016-DHH-21

Nghiên cứu cải tiến hiệu năng một số giao thức định tuyến theo yêu cầu và an toàn thông tin dựa trên tác tử di động của mạng MANET

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Đặng Thanh Chương, Cung Trọng Cường, Lương Thái Ngọc, Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú (Chủ nhiệm)

B2016-DHH

Nghiên cứu phát triển điện cực khung hữu cơ kim loại sử dụng cho phương pháp dòng thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm), Mai Xuân Tịnh

B2016-DHH-148

Nghiên cứu tổng hợp điện cực khung cơ kim sử dụng cho phương pháp Dòng-Thế hòa tan

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Minh, Nguyễn Hải Phong, Hoàng Văn Đức, Đặng Xuân Dự, Mai Xuân Tịnh, Đinh Quang Khiếu (Chủ nhiệm)