Dữ liệu đề tài

DHH 2019-03-123

Đánh giá năng lực dạy học tích hợp công nghệ dựa trên khung TPACK, vận dụng đề xuất mô hình, biện pháp bồi dưỡng giáo viên theo hướng tiếp cận công nghệ dạy học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thế Dũng (Chủ nhiệm), Văn Thị Thanh Nhung, Nguyễn Tương Tri, Nguyễn Thị Hương Giang, Ngô Tứ Thành (DHBK Hà Nội), Vương Thị Bình (Khoa TLGD - DHSP Huế)

DHH2020-03-143

Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động trải nghiệm ở trường mầm non

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Thị Ngọc Phượng (Chủ nhiệm), Lê Thị Nhung, Trần Viết Nhi

DHH2020-03-147

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano LaFeO3 và ứng dụng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-140

“Hợp tác an ninh đa phương của Hoa Kỳ ở Đông Á hai thập niên đầu thế kỷ XXI"

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Bùi Thị Thảo (Chủ nhiệm), Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Thị Ty, Lê Minh Chính

DHH2020-03-133

Cải thiện chất lượng của bộ điều khiển dự báo cho bộ nghịch lưu đa mức ứng dụng trong hệ thống năng lượng tái tạo

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Ngô Văn Quang Bình (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tuấn, Hoàng Đình Long, Nguyễn Tú Hà, Đào Quốc Chính

DHH2020-03-142

Chứng sợ thiếu điện thoại di động và mối quan hệ với thành tích học tập ở học sinh trung học Thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Vĩnh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Ngọc Bé, Trần Thị Thủy Thương Ngọc

DHH2020-3-145

Nhân giống và trồng thử nghiệm cây Lá khôi tía (Ardisia silvestris) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Phạm Thành (Chủ nhiệm), Trần Minh Đức, Đinh Diễn, Lê Thái Hùng, Trần Văn Giang, Trịnh Thị Bích Anh, Hoàng Lê Thùy Lan

DHH2019-03-125

KHẢO CỨU VĂN BẢN VI DÃ HỢP TẬP CỦA TUY LÝ VƯƠNG MIÊN TRINH

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Ngọc Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Lãm Thắng, Trần Thị Thanh Nhị, Nguyễn Thị Xuân Hiền

DHH2019-03-127

Nghiên cứu điều chế chất bán dẫn SnO2/cacbon và ứng dụng trong phát hiện khí độc

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Đặng Thị Thanh Nhàn (Chủ nhiệm), Lê Quốc Thắng, Ngô Duy Ý, Hoàng Thị Trang

ĐHH2019-03-114

Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề liên quan đến iđêan cơ sở

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Quang Hóa (Chủ nhiệm), Hồ Vũ Ngọc Phương, Văn Đức Trung

DHH2018-03-109

Xây dựng hệ khuyến nghị hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học trên cơ sở khai thác các CSDL trực tuyến

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Tương Tri (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Dũng, Trần Hoài Nhân, Võ Phước Thăng