Dữ liệu đề tài

DHH

ẢNH HƯỞNG CỦA LÍ HỌC TỐNG MINH ĐẾN TIỂU THUYẾT CHỮ HÁN VIỆT NAM TRUNG ĐẠI

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Luân (Chủ nhiệm)

DHH2020-03-139

SỬ DỤNG DI TÍCH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Trần Thị Hải Lê (Chủ nhiệm), Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Đức Cương, Trần Hồng Quân

DHH2020 - 03 - 130

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Ban Giám hiệu
Người tham gia: Nguyễn Thành Nhân (Chủ nhiệm), Trần Thị Hải Lê, Võ Minh Hà, Lê Nguyễn Nam Trân

DHH2023-03-187

Phê bình luân lý học văn học: lý thuyết và vận dụng

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuấn

DHH2023-03-186

Nghiên cứu lý thuyết tiền tôpô, học máy và ứng dụng phân tích mạng phức tạp

Lĩnh vực: Toán học và thống kê khác, KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hồ Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm), Bùi Quang Vũ, Nguyễn Hồng Quốc, Nguyễn Văn Khang

DHH2023-03-182

Phát triển năng lực dạy học môn Khoa học theo tiếp cận tích hợp cho sinh viên ngành giáo dục Tiểu học qua mô hình lớp học đảo ngược

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Mai Thế Hùng Anh (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thùy Trang

DHH2023-03-181

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái học của loài Ếch bám đá Amolops Ricketti (Boulenger, 1899) ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Động vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Tiểu học
Người tham gia: Dương Đức Lợi (Chủ nhiệm), Dương Thị Minh Hoàng, Ngô Văn Bình

DHH2022-03-163

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Lĩnh vực: Khoa học chính trị
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Chính trị
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Lê Văn Thuật (Chủ nhiệm), Lê Thị Minh Trâm, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Quang

DHH2022-03-166

Sự giúp đỡ của Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan đối với cách mạng Mỹ (1775-1783)

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Lê Thành Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Văn Sang

DHH2022-03-171

CẢI TIẾN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT TẮC NGHẼN TRONG MẠNG CHUYỂN MẠCH CHÙM QUANG

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Hồng Quốc (Chủ nhiệm), Hồ Thị Kim Thoa, Nguyễn Đức Nhuận, Lê Phước Nam Hà, Phan Hoàng Hải, Võ Hồ Thu Sang

DHH2022-03-170

Tổng hợp và biến tính vật liệu nano siêu nhỏ SnO2:Sb đáp ứng ánh sáng cận hồng ngoại vùng NIR-III

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Phạm Yên Khang (Chủ nhiệm), Nguyễn Đình Luyện, Hà Thùy Trang