Dữ liệu đề tài

CS-DT

Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và đặc điểm công ty đến mức độ đòn bẩy tài chính của các công ty niêm yết Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Lưu Quang (Chủ nhiệm), Phan Nhật Quang

CS-DT

Nghiên cứu mối liên hệ giữa chi phí chuyển đổi, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Ngô Minh Tâm (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ

CS-DT

Nghiên cứu quan hệ giữa truyền thông xã hội và tài sản khách hàng: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Đức Trí

GV2020-03-04

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Quang Minh

CS-DT

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TÁC ĐỘNG ĐẾN SINH KẾ HỘ SẢN XUẤT NHỎ: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU CÁC HỘ NUÔI TÔM Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Đức Kiên (Chủ nhiệm), Đinh Thị Kim Oanh, Nguyễn Thái Phán

CS-DT

Ứng dụng mô hình TRAM để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thương mại di động của người tiêu dùng ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức, Trần Phan Khánh Trang, Hoàng Thuỳ Dương

CS-DT2020-01-02

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thanh An (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tác động của đặc điểm hội đồng quản trị và giám đốc điều hành đến sự ổn định tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Nhật

GV2020-05-02

Giảm nghèo đa chiều ở vùng ven biển, bãi ngang huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hữu Lợi (Chủ nhiệm)

GV2017-02-05

Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong công tác thông tin tuyển sinh – trường hợp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Việt Hạnh Nguyên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá thái độ của khách hàng tại Thành phố Huế đối với sản phẩm Huda Gold của công ty trách nhiệm hữu hạn bia Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của các giảng viên tại đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Phan Khánh Trang (Chủ nhiệm)