Dữ liệu đề tài

CS-DT

Đánh giá năng lực cố vấn khởi nghiệp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí, Dương Đắc Quang Hảo, Hoàng Trọng Hùng

CS-DT

Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi tôm xen ghép trên địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Huỳnh Quang Minh (Chủ nhiệm), Trần Hồng Hiếu

CS-DT

Nghiên cứu công tác Kiểm soát nội bộ tại Kho Bạc Nhà Nước tỉnh Thừa thiên huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ

CS-DT

Hoàn Thiện công tác quản lý thu Ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Hồ Sỹ Minh

GV2020_03_02

Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách thuế Thu nhập cá nhân tại các trường đại học thuộc Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thuỳ Dương, Phan Xuân Quang Minh

CS-DT

Đánh giá nhu cầu sử dụng thực phẩm chức năng trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Quản trị Kinh doanh
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Nguyễn Thị Trà My (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu thang đo năng lực cố vấn khởi nghiệp

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Trần Đức Trí, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng Kim Toản

CS-DT

Các nhân tố thúc đẩy và cản trở tiêu dùng xanh đối với sản phẩm tiêu dùng nhanh (FMCG)

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Thị Mai Hà (Chủ nhiệm), Trần Đức Trí

GV2021-01-03

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn giữa chợ truyền thống và siêu thị của người tiêu dùng ở thành phố Huế: Trường hợp nghiên cứu đối với sản phẩm rau.

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm)

GV2020-01-05

Nghiên cứu hiểu biết, thái độ và hành vi (KAP) của người tiêu dùng về tồn dư kháng sinh trong tôm tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phân tích mối quan hệ giữa du lịch và tăng trưởng kinh tế- Nghiên cứu trường hợp ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm), Trần Hồng Hiếu

GV2020-01-04

Nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp nhận giảng dạy trực tuyến của cán bộ giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đức Trí (Chủ nhiệm)