Dữ liệu đề tài

CS-DT

Hình ảnh thương hiệu trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trong tâm trí người học

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Hồ Sỹ Minh (Chủ nhiệm), Phan Xuân Quang Minh, Hoàng La Phương Hiền

CS-DT

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn học Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế của sinh viên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thế Thìn (Chủ nhiệm)

GV2020 – 02 – 01

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá của người học về chất lượng chương trình đào tạo Tin học Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Khánh Linh (Chủ nhiệm), Dương Thị Hải Phương, Trần Thị Phước Hà

2022GV-01-02

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Võ Thị Minh Phương, Đào Duy Minh

GV2021-05-02

NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN NAM ĐÔNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phan Xuân Quang Minh (Chủ nhiệm), Phạm Thị Ái Mỹ, Hồ Sỹ Minh, Võ Thị Minh Phương

CS-DT

Nghiên cứu những thuộc tính quan trọng của chất lượng website cung cấp dịch vụ Internet Banking tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DT

Các yếu tố quyết định nợ xấu trong phân khúc tín dụng cá nhân tại các NHTMCP Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Cơ quan Đại học Huế
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DT

Ảnh hưởng của hoạt động mua bán và sáp nhập đến hiệu quả hoạt động các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Nhật

CS-DT

Tác động của sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng đến sự thỏa mãn và lòng trung thành của người lao động tại VNPT Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ánh Dương (Chủ nhiệm), Hà Ngọc Thùy Liên, Tống Thị Thanh Thảo

CS-DT

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG HUE-S TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hà Ngọc Thùy Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Ánh Dương