Dữ liệu đề tài

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi chia sẻ tri thức của giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hà Ngọc Thùy Liên (Chủ nhiệm), Nguyễn Ánh Dương

CS-DT

Nhận thức về kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ánh Dương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ứng dụng mô hình TRAM để nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng thương mại di động của người tiêu dùng ở thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức, Trần Phan Khánh Trang, Hoàng Thuỳ Dương

CS-DT2020-01-02

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Thanh An (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tác động của đặc điểm hội đồng quản trị và giám đốc điều hành đến sự ổn định tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Nhật

GV2017-02-05

Ứng dụng mạng xã hội Facebook trong công tác thông tin tuyển sinh – trường hợp Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng, Hoàng Việt Hạnh Nguyên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Đánh giá thái độ của khách hàng tại Thành phố Huế đối với sản phẩm Huda Gold của công ty trách nhiệm hữu hạn bia Huế.

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Tống Viết Bảo Hoàng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của các giảng viên tại đại học Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Trần Phan Khánh Trang (Chủ nhiệm), Đỗ Trường Xuân, Cái Thị Thanh Lâm, Trần Thị Khánh Trâm

GV-2020-01-01

Nghiên cứu loại hình du lịch homestay tại địa bàn các xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm)

GV2020-

Ứng dụng mô hình Hedonic phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Hoàng Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Phương Thảo

KT-142-06

Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi trồng thủy sản ở vùng ven đầm phá huyện Quảng Đièn

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm)

CS-DT

Hiệu quả sản lúa theo mô hình cánh đồng lúa mẫu lớn ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Giang, Dư Anh Thơ (Chủ nhiệm)