Dữ liệu đề tài

CS-DTGV2016-04-03

Liên kết kinh tế giữa hộ nông dân với các cơ sở chế biến nông sản ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Lợi (Chủ nhiệm)

CS-DTGV-2016-04-19

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa của các hộ ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hạnh Lợi (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến

CS-DTGV2016-04-21

Huy động và quản lý vốn phát triển cơ sở hạ tầng trong chương trình nông thôn mới ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Mai Chiếm Tuyến (Chủ nhiệm), Châu Lê Xuân Thi

CS-DT0009

LỢI ÍCH KINH TẾ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Ở THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Thị Thương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu đặc điểm và năng lực kinh doanh của nữ doanh nhân trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Hoàng

GV2015-01-10

Hiệu quả kinh tế chăn nuôi bò sữa của các hộ gia đình trên địa bàn xã Nghệ An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Khoa Kinh tế và Phát triển
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Hoàng Thị Ngọc Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ứng dụng mô hình VAR trong nghiên cứu lạm phát tại Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phan Nhật Quang

CS-DT

Mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Hoàng (Chủ nhiệm), Đỗ Sông Hương

CS-DT8

XÂY DỰNG THANG ĐO NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NỮ DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị PHương Thảo, Trần Hoàng, . Hiền (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2015-01-12

Phát triển nghề Thủ công mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đào Duy Minh (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến

CS-DT

Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế Chính trị
Người tham gia: Phạm Thái Anh Thư (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp lớn tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Quốc Tú (Chủ nhiệm), Đào Nguyên Phi