Dữ liệu đề tài

GV2018-05-01

An sinh xã hội đối với hộ nghèo ở thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Lợi (Chủ nhiệm)

CS-DTGV2018-04-03

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng ở TP Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên, Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh

CS-DTGV2018-03-02

Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên, Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu mối quan hệ giữa hội nhập kinh tế và tăng trưởng nội sinh

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Tổ Thanh tra Pháp Chế
Người tham gia: Trần Thị Bích Ngọc, Bùi Thành Công (Chủ nhiệm)

CS-DT

Định giá rủi ro từ nhà đầu tư không chuyên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Bích Ngọc (Chủ nhiệm), Bùi Thành Công, Võ Thị Quỳnh Châu

GV2018xxxx

Thực trạng vận dụng Chế độ kế toán (Theo Thông tư 107/2017/TT-BTC) tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thuỳ Dương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh BÌNH, Nguyễn Đình Chiến

CS-DT

Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục thuế thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Lê Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực thương mại dịch vụ ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế Chính trị
Người tham gia: Phạm Thái Anh Thư (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phát triển công nghiệp nông thôn ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thế Thìn (Chủ nhiệm)

CS-DT

ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT KHAI PHÁ DỮ LIỆU ĐỂ DỰ BÁO ĐIỂM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ.

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm), Mai Thu Giang

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại tại Thành phố Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Ánh Dương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ứng dụng các kỹ thuật khai phá dữ liệu để dự báo điểm của sinh viên Trường đại học Kinh tế - Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Trần Thái Hòa (Chủ nhiệm)