Dữ liệu đề tài

GV2019-03-04

Đánh giá nhận thức của doanh nghiệp xuất nhập khẩu ở tỉnh Thừa Thiên Huế về cơ hội và thách thức sau khi gia nhập CPTPP

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Nguyễn Tiến Nhật

CS-DT

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA FDI, THƯƠNG MẠI VÀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM BẰNG PHƯƠNG PHÁP ARDL BOUNDS TESTS

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Hải Yến (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Khánh Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tình hình vận dụng chuẩn mực số 21 và 24 ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Hoàng Thị Kim Thoa (Chủ nhiệm)

CS-DT

Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Thị Giang (Chủ nhiệm), Dư Anh Thơ

CS-DT

Giải pháp nâng cao mức sống cho các hộ nghèo tại khu vực nông thôn Bắc Trung Bộ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Giang

GV2018-02-01

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Hiệu quả kinh tế rừng trồng keo lai có chứng chỉ ở xã Lộc Bổn - huyện Phú Lộc - Tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Đoàn Thanh Thanh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phân tích các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh BÌNH (Chủ nhiệm), Trần Thị Thanh Nhàn

GV2018 - 01 - 03

Năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cấp hộ gia đình:Trường hợp nghiên cứu tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm)

CS-DT

Định giá rủi ro từ nhà đầu tư không chuyên (Noise trader risk) trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Trần Thị Bích Ngọc (Chủ nhiệm), Bùi Thành Công, Võ Thị Quỳnh Châu

CS-DT

NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI NHẬP KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG NỘI SINH

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Bùi Thành Công (Chủ nhiệm), Trần Thị Bích Ngọc