Dữ liệu đề tài

CS-DT

Phân tích liên kết dọc của các tác nhân trong chuỗi cung tôm ở huyện Quảng Điền , tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Mai (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô và đặc điểm công ty đến mức độ đòn bẩy tài chính của các công ty niêm yết Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Lưu Quang (Chủ nhiệm), Phan Nhật Quang

CS-DT

Nghiên cứu mối liên hệ giữa chi phí chuyển đổi, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Ngô Minh Tâm (Chủ nhiệm), Phan Thị Thanh Thuỷ

GV2020-01-01

Ứng dụng Digital Marketing của các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Quản trị Kinh doanh
Người tham gia: Phan Thị Thanh Thuỷ (Chủ nhiệm), Tống Viết Bảo Hoàng, Ngô Minh Tâm

CS-DT

Ứng dụng Khai phá dữ liệu trong dự báo khả năng tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế
Người tham gia: Mai Thu Giang (Chủ nhiệm)

GV2020-03-04

Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình trang trại theo hướng nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu (Chủ nhiệm), Trần Huỳnh Quang Minh

GV2020-01-06

Nghiên cứu xu hướng đào tạo marketing trong thời đại số

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Chủ nhiệm)

CS-DT GV2020

Phân tích các yếu tố tác động số thu thuế của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Phạm Thị Hồng Quyên (Chủ nhiệm), Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Thanh BÌNH

CS-DT

Đánh giá hoạt động quản trị chất lượng chuỗi cung tại công ty Scavi Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Cái Vĩnh Chi Mai (Chủ nhiệm)

GV2020-05-02

Giảm nghèo đa chiều ở vùng ven biển, bãi ngang huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Hữu Lợi (Chủ nhiệm)

GV2020_01_03

QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC HỘ NUÔI TÔM TẠI XÃ QUẢNG CÔNG, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Nguyễn Thái Phán (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu khả năng thanh khoản của Ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực:
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kế toán - Kiểm toán
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm), Lê Ngọc Quỳnh Anh, Trần Thị Khánh Trâm