Dữ liệu đề tài

GV-2020-01-01

Nghiên cứu loại hình du lịch homestay tại địa bàn các xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Công Dũng (Chủ nhiệm)

GV2020-

Ứng dụng mô hình Hedonic phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá bất động sản trên địa bàn thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Hoàng Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Phương Thảo

KT-142-06

Đánh giá hiệu quả kinh tế hoạt động nuôi trồng thủy sản ở vùng ven đầm phá huyện Quảng Đièn

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm)

CS-DT

Hiệu quả sản lúa theo mô hình cánh đồng lúa mẫu lớn ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Trần Thị Giang, Dư Anh Thơ (Chủ nhiệm)

CS-DT

Tác động của SỬ DỤNG nợ đến quản trị lợi nhuận DỒN TÍCH CỦA các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 – 2018

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Lê Ngọc Lưu Quang (Chủ nhiệm), Lê Hoàng Anh, Nguyễn Thị Bình Minh

GV2019-02-02

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự thúc giục mua hàng trực tuyến ngẫu hứng của khách hàng tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Uyên Thương (Chủ nhiệm)

CS-GV2019 - 05 - 01

Vận dụng mô hình vecto tự hồi quy phân tích mối liên hệ giữa vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Phương Thảo

CS-DT

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất hành lá ở phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Huỳnh Bảo Châu, Trần Huỳnh Quang Minh

CS-DT

Ảnh hưởng của hoạt động mua bán và sáp nhập đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài chính - Ngân hàng
Người tham gia: Trần Thị Khánh Trâm

CS-DT

Đánh giá hiệu quả sản xuất hành lá theo tiêu chuẩn Vietgap tại phường Hương An, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Mai (Chủ nhiệm)

CS-DT

Những thuộc tính của khách hàng cá nhân có khả năng gây ra nợ xấu trong hoạt động tín dụng của NHTMCP BIDV chi nhánh Huế

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Tiến Nhật (Chủ nhiệm)

CS-DT GV2019-01-02

Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình một vụ chuyên tôm và một vụ xen ghép tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Hồng Hiếu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mai