Dữ liệu đề tài

CS-DT

Thu thập giống lúa nương và đánh giá hiệu quả kinh tế của giống lúa nương ở A Lưới

Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác, Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lâm nghiệp
Người tham gia: Trần Hạnh Lợi

CS-DT

Phân tích hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi tôm ở huyện Phong Điền , tỉnh Thừa Thiên Huế bằng phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên một bước

Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Hạnh Lợi (Chủ nhiệm)

GV-2022-01-01

Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hoạt động nuôi cá tra ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Khoa Kinh tế và Phát triển
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Tôn Nữ Hải Âu (Chủ nhiệm), Trần Hồng Hiếu, Trần Hạnh Lợi, Tôn Nữ Kim Ngân

CS-DTGV-2016-04-19

Phân tích hiệu quả kỹ thuật trồng lúa của các hộ ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hạnh Lợi (Chủ nhiệm), Mai Chiếm Tuyến

CS-DT

Hiệu quả kinh tế của chăn nuôi vịt đàn dưới tác động của dịch cúm gia cầm ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Kinh tế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kinh tế và Phát triển
Người tham gia: Trần Hạnh Lợi (Chủ nhiệm)