Dữ liệu đề tài

TĐ2021-03

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sắn (Manihot esculenta)

Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Dương Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Trần Thị Hoàng Đông, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng

CS-DT

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây dưa Lưới (Cucumis melo L.)

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ trồng trọt khác
Đơn vị chủ trì :
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Triêu Hà (Chủ nhiệm), Dương Thanh Thủy, Lã Thị Thu Hằng

DHL2021-NH-06

Ứng dụng PCR xác định sự hiện diện của virus gây bệnh khảm lá sắn ở Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Dương Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Trần Thị Triêu Hà

CS-DT2020

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ớt chuông trong vụ Xuân - Hè năm 2020 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Thị Ánh Tuyết (Chủ nhiệm), Dương Thanh Thủy, Trần Thị Thu Giang

CS-DT

Nghiên cứu xác định một số biện pháp kỹ thuật trồng cây măng tây xanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lã Thị Thu Hằng (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Nguyễn Tiến Long (Ckcn), Lê Như Cương, Dương Thanh Thủy, Trần Thị Ánh Tuyết

DHH 2019-02-129

Tuyển chọn giống và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất khoai lang làm rau ăn lá trái vụ chất lượng cao tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trịnh Thị Sen (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Lê Văn Chánh, Dương Thanh Thủy, Hoàng Trọng Nghĩa, Trần Văn Tý

B2018-DHH-08-GEN

Nghiên cứu bảo tồn Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Nông học
Người tham gia: Trần Đăng Hòa (Chủ nhiệm), Lê Khắc Phúc, Lê Như Cương, Trần Thị Xuân Phương, Dương Thanh Thủy, Đặng Thanh Long, Nguyễn Thị Dung, Hoàng Trọng Nghĩa, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Thị Giang

DHH2014-02-49

Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng lúa chịu mặn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thanh Thủy (Chủ nhiệm), Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang

B2014-DHH123

Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống mướp thơm tại Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Hồng Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Long, Phan Thị Phương Nhi, Dương Thanh Thủy, Lê Thị Khánh, Hồ Công Hưng

B2013-DHH-113

Tuyển chọn một số giống lúa chịu mặn cho vùng duyên hải miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Lệ (Chủ nhiệm), Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Dương Thanh Thủy, Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Trọng Kháng