Dữ liệu đề tài

DHH

Nâng cao năng lực ứng phó với rác thải nhựa cho học sinh THPT ở thành phố Huế thông qua các hoạt động trải nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiển (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ, Cao Thị Hoa, Trần Thị Cẩm Tú

B2014-DHH-115

Các giải pháp bồi dưỡng giảng viên đại học sư phạm trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Lê Công Triêm, Văn Thị Thanh Nhung, Hồ Quang Chính, Nguyễn Nhật Đông, Nguyễn Trà My, Nguyen Tham (Chủ nhiệm)

B2012-DHH-103

Nghiên cứu đề xuất các mô hình nông lâm kết hợp dọc hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Mai Văn Chân, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Dương Viết Tình, Lê Năm, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phạm Viết Thanh

DHH2011-03-07

Nâng cao nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên Địa lý các trường Đại học Sư phạm trong phương thức đào tạo tín chỉ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Thị Hiển, Nguyễn Thúy Vinh, Nguyễn Thị Vân Yến

NN-DA2010

Phát triển tài liệu bồi dưỡng giáo viên: Kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Võ Trọng An, Lê Đình, Đặng Văn Hồ, Nguyễn Đình Luyện, Trần Hữu Phong, Trần Đức Tuấn, Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vượng