Dữ liệu bài báo khoa học

Các chỉ tiêu sinh lý máu và khả năng sinh sản của bò vàng Việt Nam ở khu vực miền Trung

Kết quả nghiên cứu của Trường đại học Nông nghiệp Huế 1989., 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Sáng Tạo

Quelques aspects de la poétique des personnages de Stendhal dans « Le Rouge et le Noir » et « La Chartreuse de Parme »

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về Stendhal (ĐHSP Huế), 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Vài suy nghĩ về Cách Mạng Pháp và cuộc đổi mới của chúng ta

Nghiên cứu Lịch sử (Hà Nội) số 2 (245), 1989
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Phát hiện thêm một di tích mộ chum ở Bình Trị Thiên. NPHM… năm 1988

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1988 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1989
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Sự xuất hiện khuynh hướng trong văn học Việt Nam cổ

Tạp chí Văn học, 1989
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng

Tìm hiểu sự ra đời của chi bộ Đảng Phước Tích

NCLS Bình Trị Thiên, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bùi Thị Tân

Đông Hà: Không Gian Lịch Sử

Nghiên Cứu Lịch Sử Bình Trị Thiên, Huế, Số 2, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đô Thị Huế - Cấu Trúc Và Dạng Loại

Nghiên Cứu Lịch Sử Bình Trị Thiên, Huế, Số 3, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Đã Tìm Được Chùa Sùng Hóa

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 169 -171, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Phát Hiện Hơn 100 Bản Văn Thời Tây Sơn Tại Huế

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 145-146, 1988
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang