Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Disaster Prevention Education through Grade 8 Vietnam Geography Lessons

The 7th International Conference on Educational Reform (ICER 2014), 2014
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Trần Thị Tuyết Mai, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Đức Vũ

Đánh giá tổng hợp thoái hóa đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm TP HCM, 2014
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thám, Nguyễn Đình Kỳ, Lê Phúc Chi Lăng

Phân loại đất tỉnh Thừa Thiên Huế theo hệ thống phân loại đất quốc tế FAO – UNESCO đối với bản đồ tỉ lệ 1/100.000

Kỷ yếu Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ III, 2013
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng

Xác lập cơ sở khoa học của việc sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá học phần Địa lý tự nhiên các Châu lục II

Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng

Phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế: Thực trạng và giải pháp

Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Thái Nguyên, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đình Kỳ, Nguyễn Thám, Lê Phúc Chi Lăng

Phân loại đất tỉnh Thừa Thiên Huế theo hệ thống phân loại quốc tế FAO-UNESCO đối với tỉ lệ bản đồ 1/100.000

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ III, NXB Đà Nẵng, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Trần Ngọc Bảy

Raising A Luoi Ethnicminorities’ Awareness for the Sustainable Use of Land Resources to Reduce Poverty

ICER 2013ASEAN Education in the 21st CenturyThe 6th International Conference on educational Reform 2013 February 23-24, 2013 at Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia, 2013
Lĩnh vực: ĐỊA LÝ KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng, Nguyễn Hoàng Sơn

Raising Awareness Education and Response Capability with Climate Change for the Residential community in Mid-central Coastal Provinces of Vietnam

ICER 2013ASEAN Education in the 21st CenturyThe 6th International Conference on educational Reform 2013 February 23-24, 2013 at Sokha Angkor Resort, Siem Reap, Cambodia, 2013
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Phúc Chi Lăng

Tác động của các yếu tố kinh tế-xã hội đến thoái hóa đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 7, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng

Tác động của các yếu tố tự nhiên đến thoái hóa đất tỉnh Thừa Thiên Huế

Bản tin Khoa học công nghệ, Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng, Trần Thị Tuyết Mai

Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây công nghiệp dài ngày ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình theo hướng bền vững

Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH toàn quốc lần thứ VI, 2012
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Phúc Chi Lăng