Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1999-4907

Modeling the Effect of Stand Characteristics on Oak Volume Increment in Poland Using Generalized Additive Models

Forests, 2023
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Luiza Tymińska-Czabańska, Jarosław Socha
Liên kết: https://doi.org/10.3390/f14010123

1641-1307

Drivers of site productivity for oak in Poland

Dendrobiology, 2022
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Hoàng Dương Xô Việt (Chính), Luiza Tymińska-Czabańska, Jarosław Socha
Liên kết: https://doi.org/10.12657/denbio.088.006

1999-4907

Environmental Drivers and Age Trends in Site Productivity for Oak in Southern Poland

Forests, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Luiza Tymińska-Czabańska (Chính), Jarosław Socha, Hoàng Dương Xô Việt, Marek Maj , Dominika Cywicka
Liên kết: https://doi.org/10.3390/f12020209

Đánh giá hiệu năng chắn gió của các đai rừng phòng hộ trên vùng cát ven biển ở xã Điền Hòa và Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Thị Phương Anh (Chính), Lê Quang Vĩnh, Nguyễn Duy Phong, Hoàng Dương Xô Việt, Phạm Thị Phương Thảo