Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA VÀ XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Phân tích biến động cơ cấu sử dụng đất và các yếu tố ảnh hưởng. Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng

Hội nghị Địa lý toàn quốc 2018, 2018
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tạp chí Kinh tế sinh thái, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Đinh Vui, Trương Thị Diệu Hòa

Application of remote sensing and GIS technology in mapping partition saline intrusion to paddy land: a case study at Phu Vang district, Thua Thien Hue province

Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Lê Ngọc Phương Quý, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Trắc Bá Ân