Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Kỉ yếu Hội thảo GIS toàn Quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Tiệp

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ BÀI, THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2020
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng

ISBN: 978-604-974-688-8

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thành Nam (TNĐ)

DỰ BÁO XU HƯỚNG THAY ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG CÔNG NGHỆ GIS – VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH LAND CHANGE MODELER: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Văn Tiệp

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HẢI CHÂU, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Hữu Ngữ

ISBN: 978-604-974-688-8

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HÒA GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Kỷ yếu hội thảo Thực trạng Quản lý đất đai và bất động sản ở miền trung và tây nguyên năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Nguyễn Văn Bình, Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý

ISSN 2588-1256

Đánh giá thực trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Bình (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Văn Tiệp

ISSN 2525-2216

Đánh giá khả năng tiếp cận quyền sử dụng đất của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tạp chí Khoa học Đất, 2019
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Tiến Nhật (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Lê Ngọc Phương Quý

ISSN 2588–1191

Ứng dụng viễn thám và GIS có sự tham gia để xây dựng bản đồ phân vùng nguồn nước tưới cho đất trồng lúa trong điều kiện hạn hán tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường, Viễn thám
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Thị Phượng (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Trịnh Ngân Hà, Huỳnh Văn Chương