Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đánh giá hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Tạp chí Kinh tế sinh thái, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Thị Nhật Linh, Đinh Vui, Trương Thị Diệu Hòa

Usage of indices for mapping built-up and open space areas from Landsat 8 OLI imagery: A case study of Da Nang city, Vietnam

Proceedings of the ESASGD 2016, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Thị Việt Hương, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng

Ứng dụng GIS và mô hình thủy lực lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy hoạch sử dụng đất thành phố Quy Nhơn, Bình Định

Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2016, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Ngọc Anh, Trương Đỗ Minh Phượng

Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa đến cảnh quan trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9, 2016
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Hoàng Ngọc Hướng, Trương Đỗ Minh Phượng

Nghiên cứu thực trạng người nông dân bỏ ruộng trên địa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

Kỷ yếu Hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 9, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Nguyễn Thị Nhật Linh, Phùng Nhật Tuyên, Dương Quốc Nõn, Trương Đỗ Minh Phượng