Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2525-2216

Thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học Đất, 2023
Lĩnh vực: Khoa học môi trường - các khía cạnh xã hội
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Đăng Linh
Liên kết: http://tapchikhoahocdat.vn/

2525-2216

ỨNG DỤNG GIS PHÂN VÙNG GIÁ ĐẤT VÀ XÁC ĐỊNH CỰC VỊ THẾ ĐỐI VỚI GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Trương Đỗ Minh Phượng

2525-2216

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đất, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Văn Tiệp (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Trương Đỗ Minh Phượng

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 2022
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Văn Tiệp
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v6n1y2022.878

2588-1191

Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch đô thị tại thành phố Huế giai đoạn 1999–2019

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Trần Thị Phượng, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Đỗ Thị Việt Hương
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

2588-1191

Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và quản lý di sản văn hoá ở đô thị Huế: những quan điểm đa chiều

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2021
Lĩnh vực: Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chính), Nguyễn Quang Tân, Nguyễn Ngọc Tùng, Lê Ngọc Phương Quý, Nguyễn Bích Ngọc, Trương Đỗ Minh Phượng, Phạm Gia Tùng, Đỗ Thị Việt Hương, Trần Thị Phượng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/issue/view/253

Ứng dụng GIS và viễn thám để theo dõi thời vụ trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

KỈ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC "CÔNG NGHỆ ĐỊA KHÔNG GIAN TRONG KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG", 2021
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Văn Tiệp

Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ bị tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu tại Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Kỉ yếu Hội thảo GIS toàn Quốc 2020, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hữu Ngữ, Nguyễn Văn Tiệp

DỰ BÁO XU HƯỚNG THAY ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT BẰNG CÔNG NGHỆ GIS – VIỄN THÁM VÀ MÔ HÌNH LAND CHANGE MODELER: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Văn Tiệp

ISBN: 978-604-974-688-8

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ SỰ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

KỶ YẾU HỘI THẢO “THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI; BẤT ĐỘNG SẢN Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN”, 2020
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Đỗ Minh Phượng (Chính), Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Thành Nam (TNĐ)