Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2588-1256

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TÁN CỦA LOÀI BÌM BÔI HOA VÀNG (Merremia boisiana) TẠI HUYỆN A LƯỚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Hợi (Chính), Trần Nam Thắng, Trần Minh Đức, Hồ Đăng Nguyên, Đinh Diễn
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v4n2y2020.350

2588-1256

NGHIÊN CỨU NHỮNG THAY ĐỔI TRONG SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP CỦA NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ XÃ HỒNG KIM, HUYỆN ALƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Mai (Chính), Trần Nam Thắng, Lê Thị Thu Hà (LN)
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v4n3y2020.347

2588-1256

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ BIẾN ĐỘNG TRONG SĂN BẮT TRÁI PHÉP ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI KHU BẢO TỒN SAO LA THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Các tạp chí khoa học thuộc khối Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021
Lĩnh vực: Lâm sinh
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Nam Thắng, Hoàng Thị Hồng Quế, Lê Thanh Hướng (Chính), Trần Xuân Hiền
Liên kết: https://doi.org/10.46826/huaf-jasat.v5n1y2021.393

2588-1191

ĐA DẠNG SINH KẾ CỦA NÔNG HỘ TRỒNG KEO Ở MIỀN NÚI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Lê Thị Hoa Sen, Trần Nam Thắng
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-ARD/article/view/5668

Nghiên cứu hiện trạng phân bố và chuỗi cung ứng tre tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2017
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Hồng Quế (Chính), Trần Nam Thắng

Changing land access of resettled people Due to dam construction in Binh Thanh Commune

Redefining Diversity & Dynamics Of Natural resources management In Asia, Elservier, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Danh mục: Khác
Tác giả: Phạm Thị Nhung (Chính), Trần Nam Thắng

Đánh giá hiện trạng và khả năng tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) của hoạt động sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

2017
Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Nam Thắng (Chính), Nguyễn Văn Hoàng (CORENARM), Trương Thị Thùy Dung